PIKIETA
  Gretimos vietovės:
JOKŪBAVA (Kavarsko) | PANKĖNAI | PRAVYDŽIAI |

2013-11-14   |   Spausdinti

Viensėdis Kavarsko seniūnijoje už 7 kilometrų į pietus nuo Kavarsko. Ribojasi su Punkėnų, Pravydžių, Jokūbavos kaimais.

Yra 1 sodyba – 3 gyventojai (2000 m.), viensėdis liko negyvenamas (2001 ir 2011 m.). Priklauso Šerių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 5 sodybos – 29 gyventojai. Kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pikietos buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Pakeltos velėnos" kolūkį, vėliau iki 1965 m. priklausė "Žalgirio" kolūkiui, 1965–1990 m. – Jakšiškio tarybiniam ūkiui, 1990–1992 m. – Šerių kolūkiui, kol 1992 m. ir šis ūkis iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

Pikietoje 1910 m. gimė žurnalistas Jonas Kličius.