JOKŪBAVA (Kavarsko)
  Gretimos vietovės:
MEDŽIOČIAI | PANKĖNAI | PRAVYDŽIAI | SKAPIŠKIAI (Kavarsko) | ŠERIAI | ŽVIRBLĖNAI |

2014-09-23   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 8 kilometrų į pietus nuo Kavarsko. Ribojasi su Pravydžių, Medžiočių, Pankėnų, Šerių, Žvirblėnų ir Skapiškių kaimais. Rytiniu kaimo pakraščiu teka upelis Tetervė – Šventosios kairysis intakas.

Yra 2 sodybos – 6 gyventojai (2001 m.), 3 gyventojai (2011 m.). Priklauso Šerių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Jokūbavos dvaro pastatai statyti XIX a. pradžioje. Jokūbavos kaimas įsikūrė šalia Jokūbavos dvaro. 1923 m. dvare buvo 1 sodyba – 51 gyventojas, kaime buvo 1 sodyba – 10 gyventojų. Jokūbavos kaimas turėjo apie 120 ha žemės. Dvaro savininkai 1935 m. buvo Henrikas ir Jadvyga Kontautaitė Brazauskai, valdę apie 300 ha žemės. XX a. pradžioje jų dvarą nuomojosi ir jame ūkininkavo gydytojos Vandos Tumėnienės sesuo Janina Vaišvilienė su šeima.

1930–1931 m. Jokūbavos pradinė mokykla veikė 2 komplektais (Pravydžių ir Žvirblėnų kaimuose), I–IV skyriuose mokėsi 83 vaikai, mokytojomis dirbo Ona Žlabytė ir Zosė Razumaitė. 1939–1940 m. Jokūbavos mokykla ir toliau dirbo 2 atskirais komplektais Žvirblėnuose ir Pravydžiuose, I–IV skyriuose mokėsi 105 mokiniai.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pakelta velėna", vėliau iki 1965 m. priklausė "Žalgirio" kolūkiui, 1965–1990 m. – Jakšiškio tarybiniam ūkiui, 1990–1992 m. – Šerių kolūkiui, kol šis ūkis 1992 m. iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

Jokūbavos kaime yra vietinės reikšmės architektūros paminklas – dvaro lobynas. Tai XIX a. pradžios klasicizmo stiliaus 2 aukštų stačiakampio plano pastatas. Dvarininkai jame laikydavo brangius daugiausia namų apyvokos daiktus. 1945 m. jis buvo pertvarkytas į kalvę.

Jokūbavoje 1940 m. gimė inžinierius, pedagogas Vytenis Albertas Zabukas.