PILVIŠKIAI (Skiemonių)
  Gretimos vietovės:
LEGENIŠKIS | STRAZDIŠKIS | SUBAČIAI | VELYKŪNAI |

2019-07-22   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 16 kilometrų į šiaurės rytus nuo Skiemonių. Ribojasi su Subačių, Velykūnų, Strazdiškio, Spraguičio ir Legeniškio kaimais, Utenos rajono Vaitkūnų kaimu.

Yra 3 sodybos – 3 gyventojai (2001 ir 2011 m.). Priklauso Mačionių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Pilviškiai (Pilwiszki) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui.

1923 m. kaime buvo 2 sodybos – 15 gyventojų. 1937 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 95,98 ha žemės. Visi kaimo gyventojai buvo Strazdai. Kaime veikė plytinė.

Apie 1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau iki 1992 m. priklausė M. Melnikaitės, Mačionių kolūkiui, kol šis iširo.

1986 m. kaimo teritorija išplėsta, pietinėje jo pusėje prijungus išregistruoto Spraguičio kaimo teritoriją.

Priklauso Leliūnų (Utenos r.) parapijai. Kapinių nebuvo.

Prie Eglyno miško, 0,12 km nuo kaimo sodybų, auga apie 15 metrų aukščio Pilviškių ąžuolas, vadinamas Stipruoliu.