VELYKŪNAI
  Gretimos vietovės:
BALTENIAI | GEČIONYS (Skiemonių) | LEGENIŠKIS | NARKIŠKIS | PILVIŠKIAI (Skiemonių) | SARTENIŠKIS | STRAZDIŠKIS |

2017-06-11   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 16 kilometrų į šiaurės rytus nuo Skiemonių. Ribojasi su Pilviškių, Gečionių, Narkiškio, Legeniškio, Sarteniškio, Baltenių ir Strazdiškio kaimais. Per kaimą teka upelis Kriokšlis – Rubikių ežero intakas, čia yra jo ištakos.

Yra 9 sodybos – 22 gyventojai (2001 m.), 20 gyventojų (2011 m.). Priklauso Mačionių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Velykūnai (Welikuny, Welikany) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. 1923 m. Velykūnų I kaime buvo 21 sodyba – 119 gyventojų, Velykūnų II kaime buvo 7 sodybos – 39 gyventojai. 1935 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 328,42 ha žemės. Velykūnų gyventojai buvo plačiai žinomi blaivininkai – prieš Antrąjį pasaulinį karą visi kaimo gyventojai buvo Blaivybės draugijos nariai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Velykūnų buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys.

Nuo 1944 m. iki 1954 m. gegužės 25 d. veikė Utenos apskrities Leliūnų valsčiaus (nuo 1950 m. birželio 20 d. – Anykščių rajono) Velykūnų apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Trumbatiškio apylinkės.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Naujas gyvenimas", vėliau priklausė P. Cvirkos, M. Melnikaitės, Mačionių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Leliūnų (Utenos r.) parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nėra. Velykūnų kaimo rytiniame pakraštyje, prie Velykūnų–Strazdiškio vieškelio, 0,1 km nuo jo pradžios, pastatytas akmeninis kaimo kryžius, aptvertas medine tvorele, jame iškalti metai "1990".

Velykūnuose 1897 m. gimė smuikininkas, kompozitorius ir muzikologas Juozas Strolia.

Velykūnų kaimo rytiniame pakraštyje, apie 0,2 km į šiaurę nuo Velykūnų–Strazdiškio vieškelio yra istorijos paminklas – J. Strolios gimtoji sodyba.