PRAMISLAVA
  Gretimos vietovės:
DAGIA I | PIKIETA | PRAVYDŽIAI | SVIRNAI II (Žemieji) |

2013-11-27   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 7 kilometrų į pietus nuo Kavarsko. Ribojasi su Pravydžių kaimu, Pikietos ir Dagios I viensėdžiais, kitapus Šventosios – Svirnų II kaimas. Vakariniu kaimo pakraščiu teka Šventoji. Kaimą kerta Jakšiškio–Pravydžių vieškelis.

Negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.).

1923 m. kaime buvo 3 sodybos – 22 gyventojai. 1930 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 156,6 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pramislavos buvo ištremti į Sibirą 8 asmenys: Antanas Valeika (1880–?) su žmona Sofija Valeikiene (1885–?), tremtyje praleidę 1952–1958 m., Jonas Musnikas (1907–?) su žmona Marija Musnikiene (1914–?), tremtyje praleidę 1951–1958 m., Petras Jazokas (1904–?) su žmona Kamilija Jazokiene (1910–?) ir sūnumi Anicetu (g. 1945 m.), tremtyje praleidę 1949–1958 m., Emilija Jazokaitė (g. 1920 m.), tremtyje praleidusi 1952–1957 m. 

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pakelta velėna", vėliau priklausė Jakšiškio tarybiniam ūkiui, Šerių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklausė Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.