RAŠIMĖLIAI
  Gretimos vietovės:
ČEKONYS | RAMULDAVA | RAŠIMAI | STANISLAVA |

2013-12-01   |   Spausdinti

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 6 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Debeikių. Įsikūręs į šiaurės vakarus nuo krašto kelio Anykščiai–Rokiškis. Ribojasi su Ramuldavos, Čekonių, Stanislavos ir Rašimų  kaimais, didžiąją kaimo dalį užima Ramuldavos giria.

Yra 2 sodybos – 5 gyventojai (2001 m.), 4 gyventojai (2011 m.). Priklauso Čekonių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Anksčiau kaimas buvo vadinamas Karajedų, o nuo 1924 m. – Rašimėlių kaimu.

1923 m. kaime buvo 9 sodybos – 41 gyventojas, turėjo 258,6 ha žemės, iš jos 152,4 ha  buvo miškas. 1938 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Rašimėlių buvo ištremti į Sibirą 8 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pergalė". Stambinant ūkius, nuo 1950 m. jis priklausė "Už taiką" kolūkiui, nuo 1953 m. kovo 2 d. – "Tarybinio artojo", o nuo 1978 m. – "Ateities", Debeikių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Debeikių parapijai. Kapinių nebuvo.

Rašimėliuose 1939 m. gimė medikė vadovė Danutė Lenytė-Vanagienė.