SURDAUGIAI
  Gretimos vietovės:
LAUKAGALIAI | MICKŪNIŠKIAI | PAPARTYNĖ (Traupio) | PUSBAČKIAI | TRAKAI (Traupio) | TRAUPIS | ŽERKIŠKIAI |

2022-01-04   |   Spausdinti

Kaimas Traupio seniūnijoje už 2 kilometrų į šiaurės rytus nuo Traupio. Ribojasi su Papartynės, Žerkiškių, Trakų, Pusbačkių, Laukagalių, Mickūniškių kaimais ir Traupio miesteliu. Per Surdaugių kaimą teka Nevėžio upė, jos kairysis intakas Pienia ir šios dešinysis intakas Nevėža, čia yra visų upių santaka.

Yra 14 sodybų – 32 gyventojai (2000 m.), 22 gyventojai (2001 m.), 12 gyventojų (2011 m.). Priklauso Traupio seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Surdaugių kaimas įsikūrė buvusio Traupio I dvaro, kurį XX a. pradžioje maždaug iki 1935 m. valdė Jonas Kušnerevičius, žemėje. Dvarui priklausė apie 130 ha žemės. 1923 m. kaime buvo 19 sodybų – 111 gyventojų. 1923 m. Surdaugių dvare buvo 2 sodybos – 25 gyventojai. J. Kušnerevičiaus dvare Surdaugiuose veikė pieninė, grietinės nugriebimo punktas. Apie 1935 m. Traupio I dvarą iš J. Kušnerevičiaus perėmė Emilija Juodviršienė, paskui jis buvo parduotas iš varžytynių. 1935 m. Surdaugių dvaras, tuo metu priklausęs Anuprui Kačinskui, buvo išskirstytas, tuomet turėjęs 377,86 ha žemės. Paskutinis dvaro savininkas iki nacionalizacijos buvo Pranas Grabys.

1935 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 132,85 ha žemės, buvo apie 30 sodybų. 11 savininkų turėjo Balčiūnų pavardes.

Apie 1943 m. Surdaugių kaime, Aukštuolio namuose, buvo įkurta ir trumpai veikė pradžios mokykla. Surdaugių pradinė mokykla vėl veikė ir po Antrojo pasaulinio karo 1954–1961 m., kol buvo uždaryta, kaime nelikus vaikų. Šios mokyklos vedėjais dirbo: 1954–1955 m. – Vincenta Juodzevičienė, 1955–1957 m. – Marija Zenkevičiūtė-Ustinavičienė, 1957–1959 m. – Bronius Žilys, 1959–1961 m. – Elena Laimutė Valiulytė-Keraitienė.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Surdaugių buvo ištremtos į Sibirą 2 šeimos.

1950 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė "Vienybės", Traupio kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Traupio parapijai. Senosios kaimo kapinės nenaudojamos, laidojimo ženklų nelikę.

Senosios dvarvietės teritorija apleista, nenaudojama. 1989 m. Traupio kraštotyrininkai taip aprašė dvaro būklę: "Pagrindinių dvaro rūmų nebėra. Likęs medinis pastatas. Pastato ilgis – 17,3 m, plotis – 11 m. Be namo yra dar rūsys, kur ponas laikydavo vyną. Įvažiuojant į dvarą stovėjo du liūtai – skulptūros per Antrąjį pasaulinį karą. Netoli namo yra sodas, netoli sodo – liepų alėja. Sode yra labia daug alyvų. Tarp alyvų buvo kėdės, stalas, suolas, kur ponai ilsėdavosi".

Surdaugiuose 1933 m. gimė tautodailininkas tapytojas Bronius Maneika.