MICKŪNIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
KLAIBŪNAI | PALEPEIKIAI | PUSBAČKIAI | SIBIRKA | SURDAUGIAI | VIČIŪNAI |

2024-02-18   |   Spausdinti

Kaimas Traupio seniūnijoje už 3 kilometrų į pietryčius nuo Traupio. Ribojasi su Pusbačkių, Surdaugių, Palepeikių, Vičiūnų ir Sibirkos kaimais, sunykusiu Bužičkos viensėdžiu. Pietiniu kaimo pakraščiu driekiasi Daunoriškių miškas. Šiaurės rytų pakraščiu teka Pienia – Nevėžio kairysis intakas, šiauriniu – Nevėžis, čia yra upių santaka.

Yra 11 sodybų – 28 gyventojai (2000 m.), 32 gyventojai (2001 m.), 26 gyventojai (2011 m.). Priklauso Traupio seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 23 sodybos – 135 gyventojai. 1921 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 411,5 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Mickūniškių buvo ištremtos į Sibirą 9 šeimos – iš viso 19 asmenų: Karolis Vingilis ir jo sesuo Veronika, Marijonas Ribokas, Kizių šeima, kurios iš 4 asmenų 3 mirė tremtyje, Laurinavičių, Semėnų, Indriūnų ir kitos šeimos.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pirmyn į komunizmą", vėliau priklausė "Traupio švyturio", "Vienybės", Traupio kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Traupio parapijai. Senosios kaimo kapinės kalnelyje prie Gutauskų sodybos sunykusios, laidojimo ženklų nelikę. XX a. antrojoje pusėje senkapio vietą buvo bandyta sulyginti buldozeriais, tuomet atkastas griaučių liekanas vietiniai gyventojai palaidojo ten pat.

Stambiausias ūkis – Rimanto Riboko (ūkininkavimo kryptis – uogų ūkis).

Mickūniškiuose 1913 m. gimė kunigas Vaclovas Verikas, 1923 m. – laisvės gynėjas Romualdas Aleksiūnas, 1928 m. – mokslininkas inžinierius Vladas Janulis, 1933 m. – pedagogas ir chorvedys Gediminas Laurinavičius, 1936 m. – vaistininkė Birutė Laurinavičiūtė-Launikonienė, 1961 m. – teisininkas Sigitas Bagdonavičius.