ŠLAPIOS
  Gretimos vietovės:
ČEKONYS | ELMININKAI I (Senieji) | VAJĖŠIAI |

2013-11-28   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 10 kilometrų į šiaurės rytus nuo Anykščių. Ribojasi su Vajėšių, Čekonių ir Senųjų Elmininkų kaimais.

Yra 1 sodyba – kaimas likęs negyvenamas (2001 ir 2011 m.). Priklauso Senųjų Elmininkų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Vienkiemį pietrytiniame Elmininkų kaimo pakraštyje, atskirtą pelkėmis ir miškais, taip pavadino vietiniai gyventojai, jam ir prigijo atskiras vardas.

1923 m. kaime buvo 3 Baltakių sodybos – 13 gyventojų. 1928–1977 m. Šlapiose gyveno Mykolo ir Onos Vingrių šeima, čia augo jų sūnus pedagogas Antanas Vingrys (g. 1928 m.). Naujakuriai sausino Šlapių žemes.

1949 m. balandžio 4 d. kaimas buvo įjungtas į "Kovo 8-osios" kolūkį, vėliau iki 1976 m. priklausė "Bolševiko" kolūkiui, 1976-1992 m. – Elmininkų bandymų stoties eksperimentiniam ūkiui, kol šis buvo likviduotas.

XX a. 8-ajame dešimtmetyje kaimo sodybos nunyko, jo teritorijoje liko tik melioruoti dirbami laukai.

Priklausė Anykščių parapijai. Kapinių nebuvo.