UŽURAISČIAI
  Gretimos vietovės:
ALUKĖNAI | LEVANIŠKIAI | PAILGAMIŠKIS | PILIAKALNIS (Traupio) | SKAURADAI | SURVILIŠKIS (Traupio) |

2013-10-30   |   Spausdinti

Kaimas Traupio seniūnijoje už 5 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Traupio. Ribojasi su Surviliškio, Pailgamiškio, Skauradų, Alukėnų, Piliakalnio ir Levaniškių kaimais.

Negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.).

1937 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 221,53 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Užuraisčių buvo ištremti į Sibirą 4 gyventojai – Daniūnų šeima: 1948 m. gegužės 22 d. į Krasnojarsko kraštą (Rusija) išvežti Bronius Daniūnas (1904–?), jo žmona Veronika Daniūnienė (1908–?), duktė Genovaitė Daniūnaitė (g. 1934 m.) ir sūnus Algirdas Daniūnas (g. 1944 m.), tremtyje praleidę iki 1957 m.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Tarybinis rytas", paskui 1950-1991 m. priklausė Levaniškio kolūkiui, kol šis iširo.

Priklausė Raguvos (Panevėžio r.) parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Užuraisčiuose 1885 m. gimė kunigas Juozapas Laurenčikas.