PILIAKALNIS (Traupio)
  Gretimos vietovės:
ALUKĖNAI | JANAPOLIS (Traupio) | LEVANIŠKIAI | UŽURAISČIAI |

2013-10-25   |   Spausdinti

Kaimas Traupio seniūnijoje už 3 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Traupio. Ribojasi su Alukėnų, Janapolio, Užuraisčių ir Levaniškių kaimais, Alukėnų mišku.

Negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.).

Kaimo pavadinimas kilęs nuo piliakalnio, esančio šalia kaimo.

1923 m. kaime buvo 3 sodybos – 18 gyventojų, turėjo 26 ha žemės.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė Levaniškio kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklausė Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.

Archeologijos paminklas Levaniškių piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu. Apie šį piliakalnį pasakojama, kad kariai jį supylę kepurėmis. Jis yra 1,35 km į šiaurės rytus nuo Kavarsko–Levaniškių kelio, 0,4 km į vakarus nuo Juostinėlio dešiniojo kranto ir 50 m į rytus nuo JanapolioUžuraisčių kelio. Iš šiaurės ir rytų piliakalnį juosia krūmais apaugusios pelkės, iš kitų pusių – žemesni laukai. Į vakarus nuo piliakalnio XX a. II pusėje buvusi Izukėnų šeimos sodyba dabar jau sunykusi, likęs tik sodas. Piliakalnio teritorija driekiasi 110 metrų iš šiaurės į pietus ir yra apie 80 metrų pločio. Piliakalnis buvo įrengtas atskiroje prie pelkių prieinančioje ir žemų pievų juosiamoje kalvoje, jos šlaitai statūs, 4–7 metrų aukščio, viršuje yra ovali, pailga iš rytų į vakarus 60 metrų ilgio ir 30 metrų pločio aikštelė kiek iškiliu viduriu. Piliakalnio aikštelė ilgą laiką buvo ariama. Vėliau ten buvo įrengtas geodezinis orientyras – trianguliacijos bokštas, sunykęs XX a. II pusėje, jo vietoje išlikusi tik grioviu apkasta pakiluma. Piliakalnio šlaitai apaugantys krūmais. 1969 m. apžiūros metu buvo įtarta, kad pietrytinėje jo pašonėje 0,5 ha teritorijoje galėjo būti papėdės gyvenvietė.