VIETIŠKĖS
  Gretimos vietovės:
KIŠKELIAI | PEČIULIAI | SINTAUTAI |

2013-12-05   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 8 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Kiškelių, Sintautų ir Pečiulių kaimais. Pietiniu pakraščiu glaudžiasi prie Ąžuolynės miško.

Yra 1 sodyba – 4 gyventojai (2001 ir 2011 m.). Priklauso Katlėrių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. buvo 1 sodyba – 8 gyventojai. Vietiškėse gyvenusi Sasnauskų šeima turėjo 26 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Vietiškių niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Balsas", vėliau iki 1992 m. priklausė Černiachovskio, Katlėrių kolūkiui, kol šis iširo.

Priklauso Anykščių parapijai. Kapinių nebuvo.