SINTAUTAI
  Gretimos vietovės:
KATLĖRIAI (Skiemonių) | KAVOLIŠKIS | KIŠKELIAI | KURKLELIAI (Skiemonių) | NAGURKIŠKIAI | STORIAI | VIETIŠKĖS |

2013-12-04   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 10 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Kavoliškio, Storių, Kiškelių, Kurklelių, Vietiškių, Katlėrių ir Nagurkiškių kaimais. Išsidėstęs abipus krašto kelio Anykščiai–Molėtai. Rytiniu ir pietiniu pakraščiais glaudžiasi prie Ąžuolynės miško.

Yra 9 sodybos – 20 gyventojų (2001 m.), 11 gyventojų (2011 m.). Priklauso Katlėrių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1921 m., vadovaujantis įstatymu dėl kariškių aprūpinimo žeme, buvo išdalinta Aukštųjų Sintautų, Žemųjų Sintautų ir Kavoliškio palivarkų žemės dalis – 152,73 ha, tuo metu priklausiusi Klementinai Mackevičienei. 1923 m. kaime buvo 2 sodybos – 15 gyventojų. 1923 m. taip pat minimi Sintautų viensėdžiai: I viensėdis – 1 sodyba, 17 gyventojų, II viensėdis – 1 sodyba, 8 gyventojai. 1926 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Sintautų buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys.

1949 m. balandžio 8 d. kaimas buvo įjungtas į "Žagrės" kolūkį, vėliau priklausė "Laisvės spindulio", Černiachovskio, Katlėrių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Anykščių parapijai. Kapinių nebuvo.

Sintautuose 1931 m. gimė vaistininkas Leonas Navickas, 1958 m. – inžinierius verslininkas Antanas Lagunavičius, 1960 m. – teisininkė Vitalija Ragauskienė.