BŪDOS
  Gretimos vietovės:
MACKONYS | PANKĖNAI | RASIKĖLINĖ |

2019-07-24   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 11 kilometrų į pietus nuo Kavarsko. Ribojasi su Mackonių ir Pankėnų kaimais, Rasikėlinės viensėdžiu. Pietiniu pakraščiu glaudžiasi prie Balagano miško. Per kaimą teka upelis Dagia – Šventosios kairysis intakas, čia yra jo ištakos.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.).

Būdų (Būdos) kaimas 1986 m. spalio 20 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija priskirta Mackonių kaimui. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Būdų kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1923 m. kaime buvo 4 sodybos – 19 gyventojų. Būdų kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius, daugiausia gyventojų buvo rusų tautybės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Būdų niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. rugsėjo 10 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Didysis Spalis", vėliau priklausė "Jaunosios gvardijos" kolūkiui, iki 1990 m. – Jakšiškio tarybiniam ūkiui, 1990–1992 m. – Šerių kolūkiui, kol šis iširo.

Priklausė Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

Būdose 1947 m. gimė inžinierius ir pedagogas Grigorijus Malčanovas.