ZIGMANTAVA
  Gretimos vietovės:
RAŠIMAI | UŽULIEKNIS |

2013-11-25   |   Spausdinti

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 6 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Debeikių. Įsikūręs į vakarus nuo krašto kelio Anykščiai–Rokiškis. ribojasi su Rašimų ir Užulieknio kaimais. Kaimą supa Ramuldavos giria.

Yra 3 sodybos – 5 gyventojai (2001 m.), 4 gyventojai (2011 m.). Priklauso Čekonių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilęs nuo pakely buvusios karčemos šeimininko vardo Zigmas.

1923 m. kaime buvo 1 sodyba – 5 gyventojai. Kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius.

Nuo tarpukario iki XX a. pabaigos Zigmantavoje buvo Dobilynės eigulio sodybos. Čia gyveno Dobilynės eigulio Jono Balčiūno, paskui eigulio Vinco Juzėno, vėliau – jo sūnaus eigulio Jono Juzėno (1935–2011) šeimos. 1959–1967 m. kaime veikė ir Ramuldavos girininkijos raštinė.

Priklauso Debeikių parapijai. Kapinių nebuvo.