JUODEGLYNIS
  Gretimos vietovės:
ČIUKAI | ERTĖJAI | GALVYDŽIAI | PURONIŠKIS |

2019-06-03   |   Spausdinti

Viensėdis Svėdasų seniūnijoje už 10 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Svėdasų. Viensėdį supa Šimonių giria, ribojasi su Galvydžių, Ertėjų ir Čiukų kaimais, Puroniškio viensėdžiu.

Yra viena sodyba – gyventojų nėra (2001 ir 2011 m.).

1949 m. vienkiemis buvo įjungtas į kolūkį "Kolūkiečių balsas", vėliau priklausė Anykščių miškų ūkio Mikierių girininkijai.

Juodeglynyje XX a. pirmojoje pusėje buvo dvi sodybos – vienkiemiai. Viena iš jų sunyko ir buvo nugriauta XX a. pabaigoje, kita išliko iki šiol, atkurta ir naudojama kaip privati vasarvietė.

Priklauso Svėdasų parapijai. Kapinių nebuvo.