PURONIŠKIS
  Gretimos vietovės:
ERTĖJAI | JUODEGLYNIS | ŠILAGALIAI |

2019-06-03   |   Spausdinti

Viensėdis Andrioniškio seniūnijoje už 10 kilometrų į šiaurės rytus nuo Andrioniškio, prie kelio Sedeikiai–Jotkonys. Apsuptas Šimonių girios, arčiausiai yra Šilagalių ir Ertėjų kaimai, Juodeglynio viensėdis.

Yra 2 sodybos – 2 gyventojai (2001 m.), viensėdis liko negyvenamas (2011 m.). Priklauso Mikierių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Po Antrojo pasaulinio karo iš Puroniškio buvo ištremti 4 asmenys.

Po Antrojo pasaulinio karo viensėdis priklausė "Kolūkiečių balso" kolūkiui, kol buvo perduotas Anykščių miškų ūkio Mikierių girininkijai.

Priklauso Inkūnų parapijai. Kapinių nebuvo.

Viensėdis priklauso Šimonių girios biosferos poligonui.

Puroniškyje 1893 m. gimė kariškis gydytojas Juozas Trečiokas,