TRAKAI (Viešintų)
  Gretimos vietovės:
MEDINOS (Viešintų) | SKUDAI | SMĖLINKA (Viešintų) |

2019-07-22   |   Spausdinti

Kaimas Viešintų seniūnijoje už 4 kilometrų į vakarus nuo Viešintų. Ribojasi su Skudų, Smėlinkos ir Medinų kaimais.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.).

Trakų kaimas, priklausęs Viešintų apylinkei, 1986 m. spalio 20 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, kaimo teritorija priskirta Medinų kaimui. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Trakų kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1948 m. Trakų gyventojui Petrui Tvaskui pasitraukus iš namų, vengiant tremties, jo namuose buvo įkurta Medinų pradinė mokykla, nuo 1954 m. rugsėjo – Trakų pradinė mokykla. Jos vedėjais dirbo mokytojai: 1948–1951 m. – Kazimieras Alekna, 1951–1953 m. – Ona Vidugirytė-Juozapavičienė, 1953–1954 m. – Vaclovas Buinauskas, 1954–1957 m. – Stasė Kapočiūtė-Raščiuvienė, 1957–1963 m. – Petras Bajorūnas, 1963–1968 m. – Elena Ivanauskaitė-Keblienė, 1968 m. pavasarį laikinai Mykolas Vižynis, 1968–1969 m. – Zenona Regina Steponaitienė. Sumažėjus mokinių, 1969 m. Trakų pradinė mokykla buvo uždaryta. Mokykloje veikė vietinė bibliotekėlė.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau iki 1992 m. priklausė "Gimtosios žemės", Viešintų kolūkiui, kol šis iširo.

Priklausė Viešintų parapijai. Kapinių nebuvo.