ČIVYLIŠKIS
  Gretimos vietovės:
KURKLELIAI (Skiemonių) | PAŠILIAI |

2013-12-04   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 6 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Pašilių ir Kurklelių kaimais, rytiniu pakraščiu glaudžiasi prie Burbiškio miško.

Yra 3 sodybos – 5 gyventojai (2001 m.), 3 gyventojai (2011 m.). Priklauso Katlėrių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 2 sodybos – 16 gyventojų. Čivyliškio palivarko savininkė 1928 m. buvo Klementina Mackevičienė. Kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius. Apie 1940 m. kaime buvo 4 sodybos.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Čivyliškio niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Banga", vėliau priklausė "Laisvo artojo", Černiachovskio, Katlėrių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.

Čivyliškyje 1924 m. gimė inžinierius ir literatas Jonas Steikūnas.