Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
KURKLIAI II
2020-09-28

Kaimas Kurklių seniūnijoje už 4 kilometrų į rytus nuo Kurklių. Ribojasi su Gražiavietės, Kurklelių, Dembuvkos, Užušilių, Kurklių I ir Buteikių kaimais, Liepinės, Pagojės, Pamelijos ir Obelynės viensėdžiais. Įsikūręs abipus Nevėžos upelės.

Yra 77 sodybos – 225 gyventojai (2001 m.), 186 gyventojai (2011 m.). Kaimas yra Kurklių II seniūnaitijos centras (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Kurklių II kaime yra Antakalnio, Dvaro, Gražiavietės, S. Kairio, Lenktoji, Miško Obelynės, Šaltinio, Šermukšnių ir Tujų gatvės.

XIX a. Kurklių II dvaras priklausė Jangaličevui, vėliau – Mokuličiui. Iš jo XX a. pradžioje dvarą įsigijo Klemenso Graužinio tėvai, perdavę jį valdyti sūnui. 1923 m. Kurklių II dvare buvo 1 sodyba – 51 gyventojas. Po dvaro parceliacijos (iki jos dvarui priklausė 148,60 ha žemės) greta ėmė kurtis Kurklių II kaimas. Paskutiniai Kurklių II dvaro savininkai iki 1940 m. – Klemenso Graužinio šeima.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Kurklių II kaimo buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys.

1949 m. rugsėjį kaimas kartu su Užušilėmis ir Gražiaviete buvo įjungtas į kolūkį "Didysis persilaužimas", kurio pirmininku dirbo Jonas Naraškevičius. 1951 m. stambinant ūkius ir sujungus keturis mažus kolūkius: Puškino, Julijos Žemaitės, "Naujosios vagos" ir "Didysis persilaužimas", buvo sukurtas ir 1951–1962 m. veikė "Aušros" kolūkis, nuo 1962 m. pervadintas "Nevėžio" kolūkiu, kol 1991 m. ūkis iširo. Nuo 1962 m. balandžio 9 d. iki 1991 m. lapkričio 1 d. Kurklių II kaimas buvo "Nevėžio" kolūkio centrinė gyvenvietė. "Aušros" kolūkio pirmininkais dirbo: nuo 1951 m. – Stasys Pūkas, Simonas Tamulis ir Aleksas Paškevičius, 1954–1960 m. – Vytautas Šapola, 1960–1962 m. – Alfonsas Petrauskas. "Nevėžio" kolūkiui vadovavo pirmininkai: 1962–1964 m. – Alfonsas Petrauskas, 1964–1987 m. – Jonas Karvelis ir 1987–1991 m. – Kęstutis Ungurys.

Kurklių II kaime nuo XXI a. pradžios veikia medienos perdirbimo įmonė uždaroji akcinė bendrovė "VLI Timber".

1975 m. Kurklelių pradinė mokykla buvo perkelta į Kurklių II kaimą, bet ir toliau 1975–2001 m. veikė kaip Kurklelių pradinė mokykla. Iki 1978 m. jos vedėja dirbo mokytoja Elena Ona Pilkauskaitė-Pūkienė. Jai mirus, mokykloje dirbo mokytojai: 1979 m. vasarį–birželį – Genė Cikatavičiūtė, 1979–1982 m. – Algimanta Dzigaitė-Baniūnienė, 1982–1992 m. – Rimutė Stanislavovienė, 1985–1993 m. – Birutė Tretjakova, 1993–2001 m. – Dalia Bieliūnienė. Grąžinus mokyklos vedėjo pareigybę, šias pareigas ėjo: 1992–1993 m. – Rimutė Stanislavovienė, 1993–2001 m. – Laima Valavičiūtė. 2001 m. Kurklelių pradinė mokykla buvo pertvarkyta į Kurklių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyrių, bet ir jis tais pačiais metais panaikintas.

XX a. pabaigoje į Kurklių II kaimą iš Kurklelių buvo perkelta kaimo biblioteka, kuri iki šiol veikia kaip Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos padalinys Kurklelių biblioteka. 2009 m. joje buvo įrengtas viešosios interneto prieigos taškas.

Priklauso Kurklių parapijai. Kapinių nebuvo.

Iš buvusio Kurklių II dvaro išlikę: gyvenamasis namas, kumetynas, svirnas, 2 tvartai.