Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
MAČIONYS
2021-09-10

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 10 kilometrų į šiaurės rytus nuo Skiemonių. Ribojasi su Plepiškių, Mozūriškių, Vaisiutiškio kaimais, įsikūręs tarp Mušiejaus ir Rubikių ežerų.

Yra 82 sodybos – 210 gyventojų (2001 m.), 177 gyventojai (2011 m.). Yra Mačionių seniūnaitijos centras (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Mačionyse yra Ežero, Liepų, Mačionių, Paežerių, Tvenkinių, Šlaito ir Žvejų gatvės.

Mačionys (Maczany) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui.

XX a. pradžioje Mačionyse gyveno aktyvūs alkoholio prekybos monopolių naikintojai Dičiai. Šiame kaime gimę ir užaugę Petro Dičiaus sūnūs Juozas Dičius (1899–?) ir Ksaveras Dičius (1901–?) 1919 m. vasarą išėjo savanoriais į Lietuvos kariuomenę ir dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Petro brolis (?) Jonas Dičius buvo raštingas ir aktyviai dalyvavo socialdemokratų veikloje, 1906 m., tikriausiai slapstydamasis nuo carinės valdžios persekiojimų, išvyko į Ameriką.

1923 m. kaime buvo 27 sodybos – 144 gyventojai. 1932 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet kartu su Mozūriškių kaimu turėjo 456,33 ha žemės. Mačionyse gyveno Šalteniai (7 šeimos), Dičiai (5 šeimos), Šiaučiuliai (3 šeimos), Kisieliai (2 šeimos), taip pat Bražioniai, Nargėlai, Petroniai, Šinkūnai, Gliaudeliai, Pilipavičiai, Miliūkščiai, Puodžiūnai, Stasiūnai ir Bulotai. Kaime gyveno ir amatininkavo batsiuvys Ksaveras Dičius, audėja Genovaitė Bražionytė-Leščiuvienė.

Pirmoji žinoma Mačionių pradžios mokykla buvo įsteigta apie 1922 m. ir veikė išnuomotame Jono Dičiaus name, paskui buvo perkelta į Petronių namą. 1939–1940 m. Mačionyse veikė pradžios mokykla kaip atskiras Gečionių pradžios mokyklos komplektas, nuomojamose patalpose su I–IV skyriais dirbo mokytoja Rozalija Putrimienė. Po Antrojo pasaulinio karo buvo atidaryta Mačionių pradinė mokykla, jos vedėjais dirbo mokytojai: iki 1951 m. – Birutė Petrulionytė, 1951–1953 m. – Vitalija Pilkauskaitė, 1953–1958 m. – Juozas Vaičius, 1958–1966 m. – Janina Baliutavičiūtė-Bliuvienė. Panaikinus vedėjo pareigybę, 1966–1992 m. toliau dirbo mokytoja J. Bliuvienė, 1987–1994 m. – ir mokytoja Birutė Kirkienė. Atkūrus vedėjo pareigybę, Mačionių pradinės mokyklos vedėja 1992–2003 m. toliau dirbo J. Bliuvienė. 2003 m. mokykla buvo pertvarkyta į Skiemonių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyrių, o 2009 m., kai neliko vaikų, ir jis buvo uždarytas.

Po Antrojo pasaulinio karo, 1945 m., sovietiniai kareiviai prie namų nušovė šio kaimo gyventojus brolius Joną ir Petrą Bražionius.

1949 m. balandžio 12 d. kaimas buvo įjungtas į M. Melnikaitės kolūkį, nuo 1949 m. balandžio 12 d. iki 1989 m. balandžio 14 d. Mačionys buvo M. Melnikaitės kolūkio centrinė gyvenvietė. Pakeistus ūkio pavadinimą, 1989–1992 m. kaimas priklausė Mačionių kolūkiui, kol šis iširo.

Mačionyse veikia Anykščių kultūros centro skyrius. 1951 m. įsteigta Mačionių biblioteka, iki šiol veikianti kaip Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos padalinys. Nuo 2008 m. joje veikia viešosios interneto  prieigos taškas. 2011 m., panaudojus Europos Sąjungos paramos lėšas, rekonstruotas Mačionių kaimo klubas ir įrengtas sporto aikštynas. 

Mačionyse įrengti Stefano ir Karinos Bolligerių poilsio namai "Palaima".

Priklauso Leliūnų (Utenos r.) parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Mačionyse 1928 m. gimė miškininkas vadovas Pranas Šaltenis, 1979 m. – kunigas Darius Auglys.