Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
PAELMIS
2023-08-29

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 3 kilometrų į šiaurės rytus nuo Anykščių. Ribojasi su Šeimyniškėlių, Gojaus ir Tamošiūnų kaimais. Rytiniu kaimo pakraščiu teka upelis Elmė, šiauriniu pakraščiu kaimas glaudžiasi prie Pavarių miško.

Yra 1 sodyba – 3 gyventojai (2001 m.), 1 gyventojas (2011 m.). Priklauso Niūronių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilęs nuo Elmės upelio.

1923 m. kaime buvo 3 sodybos – 18 gyventojų, turėjo apie 120 ha žemės. 1923 m. taip pat minimas Paelmio vienkiemis – 1 sodyba, 12 gyventojų. 1935 m. Jurgis Puodžiūnas ant Elmės upelio pastatė lentpjūvę. Paelmio kaime veikė malūnas, kurio savininkas apie 1935 m. buvo Jonas Lukauskas.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Paelmio niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Voruta", vėliau iki 1976 m. priklausė "Boševiko" kolūkiui, 1976–1992 m. – Elmininkų bandymų stoties eksperimentiniam ūkiui, kol šis ūkis buvo likviduotas.

Priklauso Anykščių parapijai. Kapinių nebuvo.

Archeologijos paminklas Paelmio akmuo yra apie 1 km į šiaurės vakarus nuo krašto kelio Anykščiai–Rokiškis, apie 30 m į rytus nuo Elmės kairiojo kranto. Akmuo rausvo granito, perskilęs į dvi dalis, "velnio pėda" yra mažesniojoje akmens dalyje.

Savivaldybės saugomas (nuo 2003 m.) gamtos paveldo objektas (nuo 2005 m., identifikavimo kodas 0310505010149) Elmės šešiakamienis ąžuolas auga Elmės kraštovaizdžio draustinyje Paelmio kaimo teritorijoje. Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) aukštis 30 m, visų šešių kamienų apimtis 7,31 m. Lietuvos medžio rinkimuose šis ąžuolas 2017 m. pateko tarp 12-os finalininkų ir užėmė 2-ąją vietą. 2023 m. nulūžus vienam iš kamienų, jis paliktas gulėti.

Paelmyje 1896 m. gimė pedagogas ir visuomenininkas Jonas Puodžiūnas, 1930 m. – pedagogas lietuvių kalbos mokytojas Povilas Strazdas.