Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
RUKŠIŠKIAI
2021-02-14

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 5 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Debeikių. Ribojasi su Sterkiškio, Leliūnų, Aknysčių, Dobilynės ir Kirkėnų kaimais. Įsikūręs abipus kelio Debeikiai–Leliūnai. Per kaimą teka Bigulio upelis – Aknystos kairysis intakas, šiauriniu pakraščiu kaimas glaudžiasi prie Aknystos – Šventosios kairiojo intako.

Yra 2 sodybos – 3 gyventojai (2001 m.), 2 gyventojai (2011 m.). Priklauso Leliūnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 2 sodybos – 19 gyventojų. 1940 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 91,59 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Rukšiškių buvo ištremti į Sibirą 8 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė "Auksinės varpos", "Už taiką" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Debeikių parapijai. Kapinių nebuvo.

Rukšiškiuose 1870 m. gimė kunigas prelatas Juozapas Gražys, 1886 m. – muzikas Jonas Banys, 1887 m. – politikas, Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo narys Mykolas Rožanskas, 1894 m. – dainininkas solistas Antanas Banys, 1973 m. – mokslininkas edukologas Saulius Šukys.