Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
STAKĖS
2016-09-29

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 7 kilometrų į šiaurę nuo Anykščių. Įsikūręs abipus Variaus upelio – Šventosios kairiojo intako. Ribojasi su Niūronių ir Pavarių kaimais, Pavarių mišku.

Yra 5 sodybos – 15 gyventojų (2001 m.), 7 gyventojai (2011 m.). Priklauso Niūronių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, kad kaimo pavadinimas kilęs nuo pavardės Stakys.

1923 m. kaime buvo 10 sodybų – 47 gyventojai. 1939 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 127,65 ha žemės padalinta 14 savininkų.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Stakių buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys.

1949 m. Stakėse, Pavilonių namuose, buvo įkurta pradžios mokykla.

1949 m. vasarį kaimas buvo įjungtas į S. Nėries kolūkį, vėliau priklausė J. Janonio, "Bolševiko" kolūkiams, 1976–1992 m. – Elmininkų bandymų stoties eksperimentiniam ūkiui, kol šis 1992 m. buvo likviduotas.

Nuo 1963 m. sausio 12 d. iki 1971 m. kovo 12 d. veikė Anykščių rajono Stakių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Anykščių apylinkės.

Dabar Stakių kaime veikia Danutės Gečytės kaimo turizmo sodyba.

Priklauso Anykščių parapijai. Kapinių nebuvo.

Stakių kaimas priklauso Anykščių regioniniam parkui.

D. Gečytė yra parašiusi Stakių kaimo istoriją.

Valstybės saugomas gamtos ir geologijos paminklas (nuo 1987 m.), gamtos paveldo objektas (nuo 2005 m., identifikavsmo kodas 0310100020004) Variaus atodanga yra Variaus upelio kairiajame krante apie 2,3 kilometro nuo jo santakos su Šventąja, Pavarių girininkijos 382 kvartalo 12 ir 13 sklype. Ji yra 15 metrų aukščio ir 26 metrų ilgio, šlaite atsidengia 11,6 metro storio kvarcinio smėlio sluoksniai. Variaus atodangos kvartero storymei būdingos ledyno sustumtos ir suraukšlėtos nuogulos. Atodanga sutvarkyta ir lankoma, prie jos įrengta apžvalgos aikštelė.

Stakėse 1898 m. gimė pedagogas, laisvės gynėjas Kazys Bulotas, 1912 m. – laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas Antanas Urbonas-Dragūnas, 1924 m. – pedagogas, laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas Jurgis Urbonas-Lakštutis.