Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
STERKONYS
2023-03-05

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 1 kilometro į šiaurę nuo Debeikių. Ribojasi su Juozapavos, Jazminavos ir Dobilynės viensėdžiais, Debeikių miesteliu, Sterkiškio ir Kapčiuškių kaimais. Rytuose kaimas glaudžiasi prie Aknystos upės – Šventosios kairiojo intako – slėnio. Per kaimą teka upelis Aknystėlė – Aknystos kairysis intakas, čia yra jų santaka.

Yra 1 sodyba – 2 gyventojai (2001 m.), kaimas liko negyvenamas (2011 m.). Priklauso Debeikių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Kaimo pavadinimas kilęs nuo XVIII–XIX a. buvusio dvaro "Sterkonci", kuris pažymėtas ir 1900 m. dvaro žemėlapiuose, pavadinimo. Sterkonių dvaras nuo XVIII a. vidurio priklausė Tomui Kušeliauskui, vėliau jį paveldėjo jo sūnus Juozapas Kušeliauskas, valdęs jį iki gyvenimo pabaigos 1806 m. ir testamentu palikęs sesers vyrui Mykolui Lapui. Jo palikuonys Sterkonių dvarą valdė iki XX a. pradžios. 

Apie 1914 m. iš A. Lapo dvaro du ūkininkai Juozas Karosas (1870–1934) ir Juozas Pilkauskas nupirko po 33 ha – iš viso 66 ha ir po 46 ha miško prie Medinų kaimo. J. Karoso pirkta žemė buvo vadinama Sterkonių kaimu, o J. Pilkausko pirkta vietovė nuo to laiko iki šiol vadinama Juozapavos viensėdžiu. 1923 m. kaime buvo 2 sodybos – 15 gyventojų, apie 64 ha žemės ir 92 ha miško. Kaimas į vienkiemius nebuvo skirstomas, XX a. viduryje iki 1948 m. čia gyveno ir ūkininkavo Kazimiero Karoso ir Emilijos Pilkauskaitės-Karosienės bei jos brolio Jono Pilkausko šeimos. Sterkonių dvaro žemes išpardavus anksčiau, 1940 m. dvarui priklausė tik 18 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Sterkonių buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys.

1948 m. kaimas buvo įjungtas į "Ateities", pakeitus pavadinimą – Debeikių kolūkį ir jam priklausė iki 1992 m., kol ūkis iširo. Sterkonių kaime buvo pastatyti kolūkio gyvulininkystės pastatai, XX a. pabaigoje apleisti ir sunykę.

Senoji Sterkonių dvarvietė grąžinta Lopų giminės paveldėtojui Antanui Lapui, dabar priklauso jo našlei Valerijai Lapienei. 

Priklauso Debeikių parapijai. Kapinių nebuvo.

Sterkonių kaimo Juozapavos viensėdyje buvusios Pilkauskų šeimos sodybos vietoje Elvyros Pilkauskaitės-Veinšreiderienės rūpesčiu pastatytas medinis kryžius (autorius – tautodailininkas Bronius Tvarkūnas, 2005 m.) čia gyvenusių 1941 m. birželio 14 d. tremtinių Pranciškos Pilkauskienės (mirusios 1942 m. liepos mėnesį Kuogastache, Ust Janos rajone., Jakutijoje), jos sūnaus Jono ir dukterų Bronės ir Rozalijos Pilkauskų atminimui.

Sterkonių kaime, prie Debeikių–Leliūnų kelio Karosų giminės rūpesčiu ir lėšomis pastatytas medinis kryžius ant akmenų mūro postamento (autorius – tautodailininkas Bronius Tvarkūnas, 2009 m.) su įrašu postamente: "Šis kryžius pastatytas atminti Sterkonis – Karosų giminės tėviškę. Laimink, Dieve, iš šios žemės po platų pasaulį pasklidusius žmones".

Sterkonių dvare gimė, gyveno ir mirė dvarininkas mecenatas Juozapas Kušeliauskas, Sterkonyse 1926 m. gimė žemėtvarkininkas Jonas Karosas.