JUOZAPAVA (Debeikių)
  Gretimos vietovės:
DEBEIKIAI | SINDRIAI | STERKIŠKIS | STERKONYS |

2017-06-27   |   Spausdinti

Viensėdis Debeikių seniūnijoje už 1,5 kilometro į šiaurės vakarus nuo Debeikių. Ribojasi su Debeikių miesteliu, Sterkonių, Sterkiškio ir Sindrių kaimais. Pietiniu kaimo pakraščiu teka upelis Aknystėlė, vakariniu – Bigulis, abu – Aknystos kairieji intakai, čia yra Bigulio ištakos.

Yra 1 sodyba – negyvenamas viensėdis (2001 ir 2011 m.).

Apie 1914 m. iš A. Lapo dvaro du ūkininkai Juozas Karosas ir Juozas Pilkauskas nupirko po 33 ha – iš viso 66 ha ir po 46 ha miško prie Medinų kaimo. J. Karoso pirkta žemė buvo vadinama Sterkonių kaimu, o J. Pilkausko pirkta vietovė nuo to laiko iki šiol vadinama Juozapavos viensėdžiu.

1948 m. viensėdis buvo įjungtas į "Ateities", pakeitus pavadinimą – Debeikių kolūkį ir jam priklausė iki 1992 m., kol ūkis iširo.

Priklauso Debeikių parapijai. Kapinių nebuvo.

Viensėdyje pastatytas kryžius šioje vietoje buvusioje sodyboje gyvenusių 1941 m. birželio 14 d. tremtinių Pranciškos Pilkauskienės (mirusios 1942 m. liepos mėn. Kuogastache, Ust Janos rajone, Jakutijoje), jos sūnaus Jono ir dukterų Bronės ir Rozalijos Pilkauskų atminimui (autorius – tautodailininkas Bronius Tvarkūnas, 2005 m.), pastatytas Elvyros Pilkauskaitės-Veinšreiderienės rūpesčiu.