Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
ZABELYNĖ
2020-02-10

Kaimas Andrioniškio seniūnijoje už 3 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Andrioniškio. Ribojasi su Pagriežių, Padvarninkų, Griežionėlių, Andrioniškio, Plotų ir Butkiškio kaimais. Per kaimą eina krašto kelias Anykščiai–Kupiškis.

Yra 16 sodybų – 17 gyventojų (2001 m.), 29 gyventojų (2001 m.). Priklauso Padvarninkų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilęs nuo Pienionių seniūnijos valdytojos kunigaikštienės Izabelės Čartoryskos vardo.

XIX a. kaimo gyventojai buvę "karališkieji" valstiečiai, nėję baudžiavos. 1919 m. Lietuvos kariuomenei susikovus su bolševikais, buvo sudeginta dalis Zabelynės kaimo sodybų.

1923 m. kaime buvo 23 sodybos – 115 gyventojų. 1927 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 348,30 ha žemės.

Kaime veikė Pavasarininkų draugija, Šaulių sąjunga.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Zabelynės buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Kalnapilis", vėliau priklausė Andrioniškio kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Andrioniškio parapijai. Kapinių nebuvo.

Zabelynės kaime, Pukenių sodyboje, ant akmeninio postamento tebestovi XX a. pradžios vietinių meistrų darbo metalinis kryžius. Vieną iš sodybų Zabelynės kaime įsigijo sportinių šokių šokėja Eglė Visockaitė, čia vasaroja sportinių šokių treneriai Aušra ir Virginijus Visockai.

1929 m. ties Padvarninkų kaimu nukrito meteoritas, jo dalių buvo rasta ir Zabelynėje.

Zabelynėje 1851 m. gimė knygnešys Juozas Mickūnaitis, 1888 m. – poetas, žurnalistas Gasparas Baltakis, 1891 m. – veterinarijos gydytojas ir visuomenininkas Jonas Garunkštis, 1921 m. – laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas Jonas Marcinkevičius-Jokeris, 1949 m. – mokslininkė klimatologė Audronė Galvonaitė.