Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
ŽIOGAI I
2013-11-28

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 3 kilometrų į šiaurės rytus nuo Skiemonių. Ribojasi su Sirvydiškio viensėdžiu, Beržynės, Mediniškių, Jurgiškio, Skiemonių ir Žiogų II kaimais.

Yra 17 sodybų – 37 gyventojai (2000 m.), 46 gyventojai (2001 m. kartu su Žiogų II kaimu), 15 gyventojų (2011 m., likus tik vienam Žiogų kaimui). Priklauso Skiemonių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilo nuo gyventojo pavardės Žiogas.

1791–1799 m. Skiemonių parapijos metrikų knygose minimas ir Žiogų bajorkaimis. 1830 m. Skiemonių bažnyčios inventoriuje minimas Žiogų dvaras.

1923 m. Žiogų I kaime buvo 17 sodybų – 84 gyventojai. 1933 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet kartu su Mediniškių kaimu turėjo 279,50 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Žiogų I kaimo buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys. 1945 m. balandžio 8 d. kautynėse su NKVD kariuomene ir stribais prie Žiogų kaimo žuvo devyni Liūto rinktinės 1-osios Kęstučio kuopos Medvėgalio būrio (vadas – Petras Banėnas-Šalna) partizanai, jų žūties vietą nuo 2001 m. ženklina kryžius.

Nuo 1944 m. iki 1954 m. gegužės 25 d. veikė Anykščių apskrities Skiemonių valsčiaus (vėliau – Anykščių rajono) Žiogų apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Skiemonių apylinkės.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pakelta velėna", vėliau priklausė "Švyturio", Stalino vardo, Skiemonių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.

Žioguose 1962 m. gimė kunigas Povilas Bartkevičius.