Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
ŽIEDONIAI
2022-07-28

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 1 kilometro į šiaurės rytus nuo Troškūnų. Ribojasi su Troškūnų miestu, Smėlynės, Vaidlonių, Mediniškių, Dubriškio ir Stukonių kaimais. Pietiniu pakraščiu glaudžiasi prie krašto kelio Anykščiai–Panevėžys. Kaimą kerta siaurojo geležinkelio Panevėžys–Anykščiai linija. Šiauriniu kaimo pakraščiu teka Latavos upelis – Gaižupio dešinysis intakas.

Yra 85 gyventojai (2001 m.), 70 gyventojų (2011 m.). Priklauso Smėlynės seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1934 m. Samarakų kaimo pavadinimas oficialiai buvo pakeistas į Žiedonių. Iki XX a. vidurio kaimas buvo vadinamas ir Žempučiais, jo vienkiemiai kūrėsi Smėlynės dvarui seniau priklausiusiose žemėse, išdalintose savanoriams ir kitiems naujakuriams. Kaip Lietuvos kariuomenės savanoris Žiedoniuose gavo žemės, įsikūrė ir iki gyvenimo pabaigos gyveno Vyties Kryžiaus kavalierius Vincas Bulka (1889–1955).

1897–1899 m. tiesiant siaurąjį (750 mm pločio vėžės) geležinkelį Panevėžys–Anykščiai–Utena–Švenčionėliai, Žiedonių kaime buvo pastatyta Troškūnų geležinkelio stotis. Išlikęs stoties pastatų ansamblis: stotis, prekių sandėlis ir namas – įtrauktas į Lietuvos kultūros paveldo registrą (1996 m.). Viešoji įstaiga "Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" atgaivina senąją geležinkelio stotį, joje pradėta rengti istorinė geležinkelio technikos ir įrangos ekspozicija.

Po Antrojo pasaulinio karo Žiedonių kaimo pakraštyje, kuris glaudžiasi prie Troškūnų miestelio, buvo pastatytas naujas vidurinės mokyklos pastatas, kuriame iki šiol veikia Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija.

Kaimas iki 1992 m. priklausė "Aukštakalnio" kolūkiui, kol šis iširo.

Žiedoniams (Žempučiams) priklausiusiame Samarakėlių viensėdyje 1892 m. gimė chorvedys ir kompozitorius Mykolas Karka. Jo gimtoji sodybvietė su išlikusiu šuliniu ir želdinių fragmentais prie Troškūnų–Latavėnų kelio paženklinta simboline atminimo lenta.