Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
PENIANKAI (Anykščių)
2022-09-19

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 6 kilometrų į pietvakarius nuo Anykščių. Įsikūręs dešiniajame Šventosios upės krante ties Limenės, Tėkmės ir Šventosios santakomis. Rytiniu pakraščiu glaudžiasi prie Šventosios, vakariniu – prie krašto kelio Anykščiai–Ukmergė. Ribojasi su Ažuožerių, Pagirių, Margių, Pašventupio ir Vaivadiškių kaimais. Kaime yra Tėkmės, ištekančios iš Ilgio ežerėlio, ir Limenės – dešiniojo Šventosios intako, santaka. Į rytus nuo kaimo palei Šventąją driekiasi Peniankų miškas.

Yra 15 gyventojų (2001 m.), 10 gyventojų (2011 m.). Priklauso Pagirių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1948 m. vasario 7 d. Peniankų kaime, Onos Jacevičienės namuose, buvo suimti ir įkalinti Algimanto apygardos vado adjutantas Povilas Žarskus-Darius (g. 1929 m.) ir Lokio būrio vadas Liudas Sudeikis-Klajūnas.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Tarybų Lietuva", vėliau priklausė Anykščių sodininkystės tarybiniam ūkiui, Ažuožerių sodininkystės kolūkiui, kol 1992 m. ūkis iširo.

Šiaurinę kaimo dalį užima pramoniniai sodai.

Priklauso Dabužių parapijai. Kapinių nebuvo.

Archeologijos paminklas Peniankų pilkapynas yra 2 km į rytus nuo Kavarsko–Anykščių kelio, netoli Šventosios ir Limenės santakos. Išliko 41 pilkapis. 1976 m. pilkapyną surado ir 3 pilkapius ištyrė Istorijos instituto archeologai. Pilkapių forma, sampilai, laidojimo papročiai būdingi I tūkstantmečio viduriui.

Peniankuose 1800 m. gimė dvarininkas kraštotyrininkas Kazimieras Rapolas Maigys-Moigis.