Marijona FERGIZIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Čingaitė
Gimimo data: 1940-04-30
Gimimo vietovė: Katkūnų k. (Pasvalio r.)

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių mokytoja, visuomenininkė

2017-12-31   |   Spausdinti

Augo penkių vaikų šeimoje, buvo jauniausia iš seserų. Seserys Janina, Stasė ir Danutė, jauniausiasis brolis Vytautas Činga.

1947–1954 m. mokėsi Katkūnų pradinėje mokykloje, 1951–1958 m. baigė Joniškėlio (Pasvalio r.) vidurinę mokyklą. 1958–1960 m. mokėsi Klaipėdos pedagoginėje mokykloje, įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.

1960–1963 m. ji dirbo Laiškalnio (Kelmės r.) pradinės mokyklos mokytoja.

Nuo 1963 m. M. Fergizienė gyveno ir dirbo Jonavoje. 1963–1965 m. ji buvo Šaltinių (Jonavos r.) aštuonmetės mokyklos pradinių klasių mokytoja.

1964–1969 m. ji neakivaizdžiai studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos išsilavinimą.

1965–1979 m. M. Fergizienė dirbo Lietuvos vidaus reikalų ministerijos sistemoje Nepilnamečių reikalų inspekcijos inspektore iš pradžių Jonavoje, nuo 1976 m. – Anykščiuose.

Pasitraukusi iš darbo statutinėse struktūrose, ji 1979–1985 m. laukė pedagoginio darbo mokyklose ir dirbo pagal terminuotas sutartis įvairiose Anykščių miesto įstaigose tarnautoja.

1985–1990 m. ji dirbo Šiaulių (Anykščių r.) pradinės mokyklos mokytoja, 1986–1990 m. buvo ir šios mokyklos vedėja. 1990–1994 m. ji buvo Piktagalio (Anykščių r.) pradinės mokyklos mokytoja, 1990 m. rudenį trumpai ėjo šios mokyklos vedėjos pareigas. 1994–1995 m., iki pensijos, ji dirbo Eitminiškių (Vilniaus r.) pradinės mokyklos mokytoja.

M. Fergizienė aktyviai dalyvauja Anykščių bendruomenės ir politinės partijos "Frontas" veikloje, viešose diskusijose kasdieninio gyvenimo temomis. Savo poziciją 2009–2010 m. ji pateikdavo asmeninėje interneto svetainėje www.fergiziene.lt. Kaip nepriklausoma kandidatė ji dalyvavo 2011 m. Anykščių rajono savivaldybės tarybos rinkimuose, bet nebuvo išrinkta.

M. Fergizienė buvo apdovanota medaliais "50 metų Tarybinei milicijai" (1967 m.) ir "Už nepriekaištingą tarnybą" (1975 m.).

Laisvalaikiu žaidžia šachmatais, naršo internete.

Ištekėjo iki 1963 m., vyras Stanislovas Fergizas (1940–2009). Liko našlė. Sūnus Laimas Fergizas (g. 1971 m.) – žurnalistas, visuomenininkas.