Petras SARGAUTAS
  Gimimo data: 1927-04-06
Gimimo vietovė: Juostininkų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Žurnalistas, vadovas

2013-04-17   |   Spausdinti

Tėvai: Petras Sargautas (1897–1965) ir Konstancija Virbickaitė-Sargautienė (1898–1965) iš Rukiškio – žemdirbiai. Trys seserys: Genovaitė, Emilija ir Liudvika – mirė kūdikystėje.

1936–1940 m. baigė Rukiškio (Anykščių r.) pradžios mokyklą, 1940–1942 m. – du skyrius Raguvos (Panevėžio r.) progimnazijoje. 1942–1944 m. toliau mokėsi Raguvėlės (Panevėžio r.) žemės ūkio mokykloje, įgijo jaunesniojo agronomo specialybę.

1946–1948 m. P. Sargautas dirbo Raguvos (Panevėžio r.) valsčiaus instruktoriumi bei valsčiaus kooperatyve. Dirbdamas jis baigė Panevėžyje trijų mėnesių kursus, įgijo zootechniko specialybę, mokėsi Raguvos gimnazijoje, taip pat pradėjo bendradarbiauti "Panevėžio tiesoje", rašydamas korespondencijas.

1948 m., pakviestas Alfonso Dagelio, P. Sargautas pradėjo dirbti Kupiškio rajono laikraščio redakcijoje, 1948–1950 m. tęsė kūrybinį darbą "Panevėžio tiesos" redakcijoje. Panevėžyje jis baigė vakarinę darbo jaunimo vidurinę mokyklą.

1950–1951 m. P. Sargautas dirbo Joniškėlio (Pasvalio r.) rajono laikraščio "Komunizmo pergalė" atsakinguoju redaktoriumi, buvo pirmasis šio savaitraščio, pradėto leisti 1951 m. sausį, redakcijos vadovas. 1951–1953 m. jis buvo Šiaulių srities laikraščio specialusis korespondentas.

1953–1955 m. jis studijavo Vilniaus dvimetės partinės mokyklos žurnalistikos grupėje, įgijo žurnalisto išsilavinimą.

1955–1956 m. jis buvo Anykščių rajono laikraščio "Kolektyvinis darbas" redaktorius.

1956–1958 m. P. Sargautas dirbo tuometinio Kavarsko rajono komunistų partijos komiteto trečiuoju sekretoriumi.

1959–1962 m. jis dirbo Kelmės rajono laikraščio "Komunistinis žodis" (dabar – "Bičiulis") redaktoriumi. Kelmėje jis sustiprino redakcijos kolektyvą naujais kūrybiniais darbuotojais, ėmė viešai skelbti iki tol nekritikuotų mokytojų ir gydytojų nusižengimus. Jo iniciatyvų dėka laikraščio tiražas per metus išaugo dvigubai – nuo 3 iki 6 tūkst. egz.

1963–1971 m. P. Sargautas buvo Biržų rajono laikraščio "Biržiečių žodis" redaktorius, nuo 1971 m. dirbo Biržų rajono liaudies kontrolės komiteto pirmininku.

1963–1968 m. jis neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo istorijos dėstytojo išsilavinimą.

Iki 1987 m., kol išėjo į pensiją, P. Sargautas dirbo Panevėžio "Ekrano" gamyklos radijo laidos redaktoriumi.

Buvo vedęs, žmona Julija Vilčinskaitė-Sargautienė (1928–1987) – tarnautoja. Sūnūs: Vidmantas Sargautas (g. 1952 m.) – transporto inžinierius, Saulius Sargautas (g. 1958 m.) – technikas, verslininkas.

Likęs našlys, vėl vedė, žmona Ona (g. 1935 m.).