Jurgis Vytautas KAROSAS
  Gimimo data: 1922-02-09
Gimimo vietovė: Utena

Trumpai:
Žurnalistas, vadovas

2017-07-25   |   Spausdinti

Tėvas Jurgis Karosas iš Kuprių – raštininkas. Augo keturių vaikų šeimoje su trim broliais, buvo vyriausias. Broliai: Leonas Karosas – amatininkas, Vladas Karosas – inžinierius, Algis Karosas – kariškis, gydytojas chirurgas. Pusbrolis (tėvo brolio Povilo sūnus) Pranciškus Karosas (g. 1940 m.) – agronomas ir bitininkas.

Tėvams kraustantis, augo Giedraičiuose (Molėtų r.), paskui Svėdasuose (Anykščių r.). 1940 m. baigė Utenos gimnaziją.

Vokiečių okupacijos metais 1941–1944 m. J. Karosas buvo Lietuvos komjaunimo Svėdasų valsčiaus pogrindinio komiteto sekretorius. 1943–1944 m. jis dalyvavo antifašistinio pogrindžio veikloje kaip "Žemaitės" partizanų junginio partizanas. 1944–1946 m. jis dirbo komjaunimo organizacinį darbą Svėdasų valsčiuje, paskui Rokiškio gimnazijoje.

1946–1948 m. jis studijavo Vilniaus universitete, bet studijų nebaigė.

1948–1950 m. J. Karosas gyveno Anykščiuose ir buvo Lietuvos komunistų partijos Anykščių apskrities komiteto darbuotojas. 1948 m. lapkričio 7 d. jis paruošė ir išleido pirmąjį Anykščių laikraščio "Kolektyvinis darbas" numerį ir nuo to laiko iki 1950 m. liepos dirbo pirmuoju šio laikraščio redaktoriumi.

1950–1953 m. jis tęsė studijas Maskvos (Rusija) aukštojoje partinėje mokykloje, įgijo žurnalisto išsilavinimą.

Nuo 1953 m. iki gyvenimo pabaigos J. Karosas gyveno Vilniuje. 1953–1988 m. jis dirbo populiariausio XX a. antrojoje pusėje leidinio Lietuvos kaimo gyventojams, nuo 1940 m. iki šiol leidžiamo laikraščio "Valstiečių laikraštis" redaktoriumi, kol išėjo į pensiją.

1963–1975 m. ir 1985–1990 m. J. Karosas buvo Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos deputatas, 1985–1990 m. buvo Agropramoninio komplekso komisijos narys. 1963–1966 m. jis buvo kandidatas į Lietuvos komunistų partijos centro komiteto narius, nuo 1966 m. – šio komiteto narys.

J. Karosui buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardas (1965 m.).

Artimųjų atmintyje J. Karosas liko kaip įdomi, intelektuali, inteligentiška, sveiką gyvenimo būdą mėgusi asmenybė.

Buvo vedęs, žmona Nina Kazlovaitė-Karosienė (1927–2012). Liko našlys. Vaikai: Vladislovas Karosas – gydytojas ginekologas, emigrantas Vokietijoje, ir Valė Karosaitė-Ryčkienė – ekonomistė.

Mirė 2013 m. balandžio 20 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Liepkalnio kapinėse.