Kazimiera MALIAUSKAITĖ
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Malewska
Gimimo data: 0000-00-00
Gimimo vietovė: Bliūdsukių k. (Kretingos r.)

Trumpai:
Vienuolė kryžietė, švietimo organizatorė

2016-09-30   |   Spausdinti

Brolis Antanas Maliauskis (1877–1941) – kunigas, teologas ir sociologas, sesuo Ona Maliauskaitė – knygnešė.

K. Maliauskaitė jaunystėje įstojo į moterų vienuolyną, baigė noviciatą ir 1907 m. rugsėjo 3 d. davė amžinuosius įžadus Šv. Kryžiaus kongregacijos Ingenbolio (Ingenbohl) vienuolyne Brunene (Brunnen, Šveicarija). Ji buvo pirmoji lietuvė, šiame vienuolyne davusi amžinuosius įžadus. 1907–1922 m. ji gyveno šiame vienuolyne.

1922 m. pakvietus Šv. Kazimiero draugijos valdybai steigti Šv. Kryžiaus vienuolyną Lietuvoje ir kurti Šv. Kryžiaus seserų Lietuvos provinciją, taip organizuoti krašto jaunimo švietimą, K. Maliauskaitė kartu su vienuolėmis kryžietėmis vokiete Gertruda Heim ir šveicare Eustochija Iden atvyko į Anykščius. Vienuolės įsikūrė fundatorės Zofijos Vieščickaitės (Zofia Wieszczycka, 1857–1938) vienuolynui dovanotame name ant Šventosios kranto ir taip pradėjo pirmojo Anykščiuose vienuolyno veiklos istoriją.

1922–1923 m. K. Maliauskaitė buvo pirmoji Šv. Kryžiaus kongregacijos vienuolyno vyresnioji. Savo namuose vienuolės 1922 m. spalio 1 d. atidarė pradžios mokyklą, kuri veikė iki 1939 m., kol paskutinės vienuolės iš Anykščių išvyko, nepavykus įsteigti seserijos provincijos.

K. Maliauskaitė pradėjo ugdyti Anykščių merginas, ruošdama jas tapti vienuolėmis ir dirbti mokytojomis. Pradžios mokykloje mokytojomis įvairiu metu dirbo vienuolių ugdomos kandidatės į vienuoles Antanina Valotkaitė, Stasė Jaloveckaitė, Olimpija Rajunčaitė, Stasė Labanauskaitė, Kristina Kiaušaitė ir kitos Anykščių merginos.

1923 m. K. Maliauskaitė buvo grąžinta į Šveicariją, vėl gyveno Šv. Kryžiaus kongregacijos Ingenbolio vienuolyne.

Mirė (?)