Feoktistas PASTUŠKOVAS
  Gimimo data: 1894-00-00
Gimimo vietovė: Burios k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Tikėjimo gynėjas, tremtinys, sentikių dvasios tėvas

2014-12-04   |   Spausdinti

Tėvas Antipas Pastuškovas – valstietis žemdirbys.

Vaikystėje ir jaunystėje F. Pastuškovas buvo Girelės (Anykščių r.) rusų sentikių parapijos zakristijonas.

Antrojo pasaulinio karo metais jis pasitraukė į Rusiją, gyveno prie Uralo, dirbo gamyklose šaltkalviu ir tekintoju. Po karo grįžęs į Lietuvą, buvo darbininkas, laisvalaikiu studijavo Šv. Raštą, lavino giedojimo ir religinių apeigų įgūdžius.

1949 m. rugsėjo 3 d. Girelės kaime sovietiniams aktyvistams steigiant kolūkį "Pirmieji žingsniai", F. Pastuškovas buvo išrinktas pirmuoju šio kolūkio pirmininku ir 1949–1950 m. ėjo šias pareigas.

1950 m. jis buvo atleistas, o 1951 m. spalio 2 d. su šeima ištremtas į Asino rajoną (Tomsko sritis, Sibiras, Rusija), 1951–1956 m. ten gyveno tremties sąlygomis, paskui grįžo į Lietuvą.

1972 m. F. Pastuškovas buvo išrinktas Paežerių (Anykščių r.) sentikių bendruomenės dvasios tėvu ir šias pareigas ėjo 1972–1974 m.

1974–1989 m., iki gyvenimo pabaigos, F. Pastuškovas buvo Mūro Strėvininkų (Kaišiadorių r.) Dievo Motinos Dangun ėmimo sentikių bendruomenės dvasios tėvas.

F. Pastuškovas dalyvavo Lietuvos sentikių Pomorų bažnyčios Vilniaus sobore (1974 m.). 1988 m. jis dalyvavo Vilniuje vykusiame iškilmingame Rusijos krikšto 1000-mečio minėjime, tuo metu buvo vyriausias amžiumi Lietuvoje dirbęs Pomoro bažnyčios sentikių dvasios tėvas.

Buvo vedęs, žmona Stepanida Pastuškova (1905 – po 1989) – 1951–1956 m. tremtinė. Vaikai: Fiodoras Pastuškovas (g. 1930 m.) – 1951–1956 m. tremtinys, Aleksandra Pastuškova (g. 1947 m.) – 1951–1956 m. tremtinė.

Mirė 1989 m. Mūro Strėvininkuose (Kaišiadorių r.). Palaidotas Girelės (Anykščių r.) sentikių kapinėse šeimos kape. Kapą ženklina juodo akmens paminklas-stela su įrašais rusų kalba.