Ona DUNDULIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Dapkevičiūtė
Gimimo data: 1927-02-05
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Pedagogė prancūzų kalbos mokytoja

2017-05-10   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Dapkevičius (1890–?) iš Ažupiečių ir Anelė Ražanaitė-Dapkevičienė (1894–?) iš Lagedžių – amatininkai. Broliai dvyniai Kazimieras Gintautas Dapkevičius (g. 1929 m.) ir Antanas Vytautas Dapkevičius (1929–1931).

1934–1938 m. mokėsi Anykščių Šv. Kryžiaus vienuolyno pradžios mokykloje, nuo 1938 m. tęsė mokslą Anykščių progimnazijoje, 1946 m. baigė Anykščių gimnaziją 3-ojoje jos laidoje. 1946–1947 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemėtvarkos fakultete, bet studijas paliko po pirmojo kurso.

1947–1948 m. O. Dapkevičiūtė dirbo Čekonių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje mokytoja, buvo šios mokyklos vedėja, kartu buvo ir Čekonių klubo-skaityklos vedėja.

1948–1953 m. ji studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete, įgijo prancūzų kalbos mokytojos išsilavinimą.

Nuo 1953 m. iki pensijos O. Dundulienė dirbo Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje prancūzų kalbos mokytoja. Ji išugdė ir paskatino rinktis prancūzų kalbos mokytojo specialybę 12 Anykščių moksleivių, tarp jų – ir mokytoją ekspertę Laimą Juzėnienę.

Ji aktyviai dalyvavo mokytojų meno saviveikloje: vaidino spektakliuose, dainavo muzikos kolektyvuose, kuriuos būrė mokytojas Pranas Dūmanas, Anykščių kultūros namų chore.

Ji buvo Anykščių rajono liaudies teismo tarėja.

O. Dundulienė buvo apdovanota Lietuvos švietimo pirmūno ženkleliu.

Ištekėjo 1952 m., vyras Antanas Dundulis (1922–1989) – ekonomistas, vadovas. Liko našlė. Vaikai: Arvydas Dundulis (g. 1954 m.) – inžinierius ir Lidija Dundulytė-Narutavičienė (g. 1958 m.) – muzikos pedagogė, muzikė pianistė koncertmeisterė.

Mirė 2015 m. lapkričio 7 d. Anykščiuose.