Janė DILIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Adulytė
Gimimo data: 1942-12-31

Trumpai:
Agronomė, vadovė, savivaldos organizatorė

2018-05-16   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Adulis ir Emilija Adulienė. Augo penkių vaikų šeimoje su broliu ir trim seserimis. Brolis Pranas Adulis, seserys Stasė Adulytė-Bitkevičienė, Zita Adulytė-Saliamonienė ir Ksavera Adulytė-Raišienė.

1966–1981 m. J. Dilienė dirbo Anykščių rajono Svėdasų kolūkyje, buvo brigadininkė, agronomė, paskui kolūkio pirmininko (Vytauto Kovo) pavaduotoja.

1975 m. neakivaizdžiai ji baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo agronomės išsilavinimą.

Paskirta 1981 m. birželio 11 d., 1981–1989 m. J. Dilienė buvo Raguvėlės tarybinio ūkio direktorė, po šio ūkio pertvarkymo 1989–1992 m. – Raguvėlės kolūkio pirmininkė, 1992–2000 m. – Anykščių rajono žemės ūkio kooperatyvo "Juosta" pirmininkė.

Dirbdama Raguvėlėje, J. Dilienė daugiausiai dėmesio skyrė socialinei aplinkai. Jos iniciatyva gyvenvietėje buvo pastatyta apie 60 naujų gyvenamųjų namų, plėtojama kultūrinė veikla ir tradicijos, palaipsniui tvarkomas Raguvėlės dvaro pastatų ansamblis. Ūkio vadovė augino lenktyninius ristūnus ir su jais dalyvaudavo sportinėse varžybose, buvo meno saviveiklos entuziastė, dainavo ansamblyje.

2000–2012 m. J. Dilienė dirbo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Troškūnų seniūnijos seniūne, kol išėjo į pensiją. Jos vadovavimo seniūnijai laikotarpiu buvo tvarkomas Troškūnų miestas ir vietiniai keliai, remiamos ir skatinamos kultūrinės veiklos tradicijos.

J. Dilienė buvo išrinkta 1990–1995 m. Anykščių rajono tarybos deputate.

Laisvalaikiu domėjosi žirgininkyste.

Buvo ištekėjusi, vyras Aldas Dilys – vairuotojas. Vaikai: Egidijus Dilys (?–?), Auksė Dilytė-Rasalienė (g. 1973 m.) ir Audrius Dilys (1976–2001).

Mirė 2018 m. gegužės 15 d.