Petras TUNKEVIČIUS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1902-01-30
Gimimo vietovė: Stukonių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kariškis, visuomenininkas, kankinys

2014-01-31   |   Spausdinti

Tėvai: Motiejus Tunkevičius ir Ona Kubiliūtė-Tunkevičienė – žemdirbiai valstiečiai. Augo penkių vaikų šeimoje, broliai: Juozas Tunkevičius (1910–?) – žemdirbys, Antanas Tunkevičius-Baltrus (?–1947) – laisvės gynėjas, žuvęs 1947 m. birželio 11 d., palaidotas bendroje Troškūnų kapavietėje, Bronius Tunkevičius (?–?) – laisvės gynėjas, tremtinys, miręs tremtyje, Povilas Tunkevičius-Kastantas (1916–1950) – kariškis, laisvės gynėjas, partizanų rinktinės vadas.

1902 m. vasario 3 d. Troškūnų bažnyčioje jį pakrištijo klebonas Antanas Stapulionis, krikštatėviai buvo Motiejus Kubilius ir Grasilda Klimavičiūtė.

P. Tunkevičius 1919 m. birželio 1 d. išėjo savanoriu į kuriamą Lietuvos kariuomenę. Jis buvo Panevėžio 12-ojo šaulių skyriaus Troškūnų (Anykščių r.) šaulių būrio kandidatas.

1920 m. lapkričio 21 d. Troškūnuose kartu su kitais šauliais jis dalyvavo kautynėse, bandydamas sulaikyti į Lietuvą įsiveržusius lenkų legionierius.

Žuvo 1920 m. lapkričio 21 d. Troškūnuose (Anykščių r.) – lenkų kareivių buvo sugautas kartu su kitais keturiais šauliais, nukautas ir sukapotas kardais. Kartu žuvo šauliai Jonas Budrevičius, Petras Liktoras, Antanas Miškeliūnas ir Antanas Žarskus. Buvo palaidotas Troškūnų centre, Nepriklausomybės sodelyje, ant jo kapo pastatytas paminklas. Po Antrojo pasaulinio karo paminklas buvo nugriautas, palaikai perkelti į Troškūnų kapines.

Prie senosios Troškūnų mokyklos pastato sienos, kur žuvo jaunieji šauliai, 1928 m. buvo įrengta atminimo lenta su žuvusiųjų vardais ir įrašu: "Už gimtąją šalį jie krito / Troškūnų miestelyje. / Duok, Viešpatie, amžiną rytą / Vėlėms jų ir mūsų žemelei". Po Antrojo pasaulinio karo ji buvo sunaikinta, Lietuvos Atgimimo metais vėl atkurta.

Tėvo M. Tunkevičiaus prašymu P. Tunkevičiui po mirties buvo pripažintas Lietuvos kariuomenės savanorio statusas, jis buvo apdovanotas Savanorio-kūrėjo medaliu (po mirties, 1931 m.).