Petronėlė DAGYTĖ
  Gimimo data: 1923-02-13
Gimimo vietovė: Bajorų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių mokytoja, literatė poetė

2016-05-22   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Dagys ir Kotryna Dagienė – į Lietuvą iš JAV grįžę emigrantai, išsilavinę žemdirbiai ūkininkai. Sesuo Antanina Dagytė-Gineikienė.

Mokėsi Svėdasų (Anykščių r.) pradžios mokykloje, 1947 m. baigė Anykščių gimnaziją 4-ojoje jos laidoje.

1947–1948 m. P. Dagytė dirbo Sliepšiškio (Anykščių r.) pradinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja. 1948–1977 m. ji buvo Svėdasų vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, kol išėjo į pensiją.

1954 m. ji neakivaizdžiai baigė Panevėžio pedagoginę mokyklą, įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.

Iki senatvės ji gyveno tėviškėje Bajoruose, buvo Svėdasų gėlininkų draugijos pirmininkė.

P. Dagytė buvo literatė poetė, nuo 1988 m. pradėjo spausdinti savo eilėraščius Anykščių rajono spaudoje. P. Dagytės eilėraščiai buvo spausdinti ir rinkiniuose, Svėdasų literatų klubas "Sietuva" išleido jos kūrybos knygelę "Augau augau ir užaugau" (iliustravo Irena Guobienė, 2007 m.).

Nuo 1996 m. ji buvo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, nuo 1997 m. – viena pirmųjų šios sąjungos Anykščių rajono skyriaus narių.

Laisvalaikiu mėgo dainuoti, mokėjo daug liaudies dainų.

Mirė 2008 m. birželio 30 d. Svėdasuose (Anykščių r.). Palaidota Svėdasų kapinėse.

Gausus jos kūrybinis palikimas, daugiausia – eilėraščiai vaikams, liko rankraščiuose.