Vidmantas KIAUŠAS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Elmiškis
Gimimo data: 1952-05-23
Gimimo vietovė: Burbiškio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Rašytojas prozininkas, poetas, publicistas, kultūros žurnalistas

2021-02-24   |   Spausdinti

Augo Burbiškio dvare, nuo 1955 m. – Elmiškio kaime keturių vaikų šeimoje.

Mokėsi pradinėje mokykloje, 1964–1971 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1971–1973 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultete.

Metęs mokslą, V. Kiaušas dirbo Kauno K. Požėlos (dabar – "Spindulio") spaustuvėje kroviku.

1974–1986 m. V. Kiaušas dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos Grožinės literatūros propagandos biure Kaune instruktoriumi, rengdavo literatūros vakarus.

Tuo pačiu metu jis 1974–1980 m. studijavo Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą, įgijo aukštąjį filologinį išsilavinimą.

Nuo 1986 m. jis dirbo administratoriumi "Nemuno" redakcijoje, penkerius metus buvo uždarosios akcinės bendrovės "Ūkininko patarėjas" savaitraščio "Šeimininkė" korespondentas, LATGA-A konsultantas. 1989–1993 m. jis buvo vienas iš satyros ir humoro laikraščio "Ūpas" leidėjų.

Iki 2010 m. V. Kiaušas dirbo Kauno kultūros ir meno savaitraščio "Nemunas" redakcijoje publicistikos redaktoriumi, buvo skyriaus "Tiltai" redaktorius. 2010–2011 m. jis buvo Lietuvos kultūrinės spaudos ir interneto portalų bendradarbis, kultūros apžvalgininkas.

2011–2013 m. V. Kiaušas buvo Kauno menininkų namų Profesionalaus meno žinių portalo Kamane.lt vyriausiasis redaktorius.

Nuo 1998 m. V. Kiaušas yra Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Nuo 1999 m. jis yra ir Lietuvos rašytojų sąjungos narys, nuo 2011 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas, Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narys.

1981 m. debiutavo kaip humoristas "Kauno tiesos" laikraštyje. Rašo eilėraščius, humoreskas, publicistinius tekstus kultūros tematika. Kūrybą pasirašinėja Elmiškio slapyvardžiu, taip įamžindamas savo vaikystės kaimą.

V. Kiaušas išleido knygas:

1995 m. – "Ir višta – paukštis" (humoreskos).

1997 m. – "Gervės plunksna" (eilėraščiai).

2002 m. – "Nuotraukos vietoj" (eilėraščiai).

2011 m. – "9 užkimusios gerklės" (eilėraščiai).

2013 m. – "Įsiklausymai" (publicistika).

2020 m. – "Ir bus atsakyta" (eilėraščiai).

Už ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis V. Kiaušas buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija (2004 m.). Jis tapo Lietuvos žurnalistų sąjungos kūrybinio konkurso "Kultūros versmėse" laureatu (2005 m.).

Už kultūrinių įvykių sklaidą ir Kauno menininkų kūrybinius portretus "Nemuno" žurnale V. Kiaušui buvo įteiktas metinis Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities valdybos apdovanojimas – "Gintarinis parkeris" (2005 m.). Kauno miesto savivaldybės meras jį apdovanojo Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniu medaliu (2012 m.). "Poezijos pavasario" ryškiausių kūrėjų nominacijose jis apdovanotas Maironio sodo varnos prizu už tiesioginį ryšį su muziejaus aplinka, muziejininkais ir eksponatais (2016 m.). Už kasdienybės spalvas ir amžinybės nuojautą eilėraščių knygoje "Ir bus atsakyta" jam skirta Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus Vieno lito premija (2021 m.).

Laisvalaikiu skaito, mėgsta pasivaikščioti su šunimi.

Vedęs, žmona Liucija Kiaušienė (g. 1953 m.) – gydytoja. Vaikai: Vaidotas Kiaušas (g. 1977 m.) – inžinierius informatikas ir Milda Kiaušaitė (g. 1992 m.) – fotomenininkė.