Povilas BALTRANAS
  Gimimo data: 1908-12-06
Gimimo vietovė: Kubiliškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Vaistininkas verslininkas, valstybės tarnautojas, vadovas

2020-02-11   |   Spausdinti

Tėvai – žemdirbiai ūkininkai.

Mokėsi Šlavėnų ir Kirkiliškių pradžios mokyklose, nuo 1922 m. įstojo į antrąją Anykščių vidurinės mokyklos klasę, paskui 1930 m. Ukmergės gimnazijoje baigė šešias klases. Būdamas gimnazistas, dirbo Ezro labdaringos draugijos vaistinėje.

1930–1932 m. P. Baltranas atliko privalomąją karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje, tarnavo aviacijos daliniuose.

1932–1937 m. jis dirbo Karo muziejuje Kaune ir kartu mokėsi: 1933–1935 m. baigė Lietuvos verslininkų sąjungos prekybos mokyklą, 1935–1937 m. kaip laisvasis klausytojas penkis semestrus lankė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės-ekonomikos fakultetą.

1937–1940 m. P. Baltranas dirbo Kauno centriniame valstybės vaistų sandėlyje. Pertvarkius jį į akcinę bendrovę Centralinį valdžios vaistų sandėlį, įsteigus jos atstovybę Lietuvos atgautame Vilniuje, nuo 1940 m. sausio jis buvo paskirtas bendrovės atstovu Vilniuje, išnuomojo patalpas ir pradėjo rengti Kauno vaistų sandėlio skyrių.

Pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu nacionalizavus vaistų sandėlius, P. Baltranas 1940 m. lapkritį buvo paskirtas ir 1940–1944 m. dirbo Vyriausiosios farmacijos valdybos Kauno kontoros Vilniaus vaistų sandėlio buhalteriu, 1944–1945 m. buvo Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinio vaistų sandėlio direktoriaus pavaduotojas.

1945 m. kovą P. Baltranui buvo pavesta organizuoti Klaipėdos miesto ir krašto gyventojų aprūpinimą medikamentais, 1945–1950 m. jis buvo Vyriausiosios farmacijos valdybos įgaliotinis Klaipėdos krašte. 1945 m. vasarą perėmęs buvusios "Juodojo erelio" vaistinės patalpas, jis įrengė ir atidarė pirmąją pokarinę vaistinę Klaipėdoje, paskui dar dvi vaistines mieste, atkūrė iki karo veikusį "Farmakono" vaistų sandėlį, pradėjo tiekti medikamentus Klaipėdos kraštui.

1948 m. jis baigė provizorių padėjėjų kursus prie Kauno universiteto Farmacijos fakulteto ir gavo provizoriaus padėjėjo pažymėjimą.

1950–1964 m. P. Baltranas dirbo Vyriausiosios farmacijos valdybos Klaipėdos srities skyriaus, Klaipėdos tarprajoninės kontoros valdytoju ir Klaipėdos vaistų sandėlio vedėju. Jis atkūrė farmacijos įstaigų tinklą Klaipėdos krašte, pastatė Klaipėdos vaistų sandėlį.

1964 m. atskyrus vaistų sandėlį nuo Vyriausiosios farmacijos valdybos struktūrų, P. Baltranas liko šio sandėlio vedėju ir ėjo tas pareigas 1964–1983 m., kol buvo išleistas į pensiją. Kelis dešimtmečius eidamas vadovo pareigas, jis išsisuko, likdamas nepartinis, niekada netapo komunistu.

Vedė 1945 m. spalį Klaipėdoje, žmona Janina Bartlingaitė-Baltranienė (g. 1921 m.) – vaistininkė. Užaugino sūnų ir tris dukteris. Vaikai: Gintautas Ovidijus Baltranas (g. 1946 m.) – ryšių inžinierius, Margarita Baltranaitė-Vabuolienė  – pedagogė, švietimo organizatorė, Giedra Baltranaitė-Mickevičienė (g. 1955 m.) – pedagogė biologijos mokytoja ir Lina Baltranaitė-Gailienė (g. 1958 m.) – vaistininkė.

Mirė 2000 m. rugsėjo 27 d. Klaipėdoje. Palaidotas Klaipėdos Lėbartų kapinėse. Kapą ženklina juodo šlifuoto akmens skulptūrinė paminklinė kompozicija su širdies siluetu ir pilku akmeniniu kryžiumi centre, dešiniajame kompozicijos sparne iškaltas įrašas: "Povilas / Baltranas / 1908–2000".

P. Baltrano gyvenimas ir veikla pristatyta Reginos Stonkutės-Žukienės ir Anatolijaus Kostiukevičiaus sudarytame žinyne "Žymiausi Lietuvos farmacininkai" (leidinio "Lietuvos farmacija" I tomas, 1998 m.) bei R. Stonkutės-Žukienės monografijoje "Lietuvos farmacija XX amžiuje" (leidinio "Lietuvos farmacija" III tomas, 2005 m.).