Gediminas LAURINAVIČIUS
  Gimimo data: 1933-01-03
Gimimo vietovė: Mickūniškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Chorvedys, muzikos pedagogas, tremtinys

2013-12-23   |   Spausdinti

1944–1947 m. mokėsi Anykščių gimnazijoje, 1951 m. baigė Vilniaus 1-ąją vidurinę mokyklą. 1951–1953 m. mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje, V. Dzevočkos akordeono klasėje.

1954–1965 m. gyvendamas tremtyje, G. Laurinavičius lankė Irkutsko (Rusija) muzikos mokyklą ir įgijo chorvedžio specialybę. Jis akompanavo ir vadovavo Irkutsko geležinkelininkų klubo mišriajam chorui, buvo Irkutsko universiteto studentų mišriojo choro chormeisteris, kultūros ir švietimo technikumo dėstytojas ir moksleivių choro studijos vadovas.

Grįžęs į Lietuvą, nuo 1965 m. jis buvo Kauno profsąjungų kultūros rūmų mišriojo choro "Gintaras" chormeisteris, 1967–1976 m. – šio choro meno vadovas ir dirigentas.

"Gintaro" chorą (60 dalyvių) G. Laurinavičius išmokė klasikų ir šiuolaikinių kompozitorių kūrinių, koncertavo su juo Kaune, Vilniuje, Minske (Baltarusija), Rygoje (Latvija), Taline, Tartu (Estija), Kijeve (Ukraina), Maskvoje, Leningrade (Rusija). Kolektyvą jis parengė 1970 ir 1975 m. respublikinėms dainų šventėms ir konkursams, Kauno miesto chorų apžiūrose pelnė prizinių vietų.

1976 m. G. Laurinavičius neakivaizdžiai baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, doc. Jono Motiekaičio choro dirigavimo klasę.

Nuo 1976 m. jis dirbo Kauno 1-ojoje vaikų muzikos mokykloje mokytoju ir akordeono skyriaus vedėju, nuo 1995 m. buvo vyresnysis mokytojas.

Nuo 1989 m. G. Laurinavičius yra Irkutsko buvusių politinių kalinių ir tremtinių mišriojo choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. Choras repetuoja atskiromis grupėmis įvairiuose miestuose, o bendros repeticijos vyksta Kaune – susirenka iki 50 dainininkų.

Choras koncertavo Kaune, Vilniuje, Alytuje, Šiauliuose, dalyvavo 1994 m. I Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje, 1995 ir 1997 m. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių dainų šventėse "Leiskit į Tėvynę" Panevėžyje ir Klaipėdoje.

Choras išleido bukletą "Maža Lietuva Irkutske" (1994 m.).

G. Laurinavičius dirigavo dainų šventėse Kaune, Tartu (Estija) ir Panevėžyje.

G. Laurinavičiaus biografija publikuojama Boleslovo Zubricko enciklopediniame žinyne "Pasaulio lietuvių chorvedžiai" (1999 m.).