Filomena STAIKŪNIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Porcikaitė
Gimimo data: 1936-01-03
Gimimo vietovė: Valų k. (Ukmergės r.)

Trumpai:
Pedagogė geografijos mokytoja, vadovė

2018-10-18   |   Spausdinti

Baigė Ukmergės 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar  – Ukmergės Antano Smetonos gimnazija). Mokėsi Ukmergės pedagoginėje mokykloje, baigė studijas Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo geografijos mokytojos išsilavinimą.

Nuo 1964 m. iki šiol F. Porcikaitė-Staikūnienė gyvena Viešintose (Anykščių r.).

1964–1965 m. ji buvo Viešintų vaikų darželio vedėja – pirmoji ką tik atidarytos įstaigos vadovė.

Nuo 1965 m. kelis dešimtmečius F. Staikūnienė dirbo Viešintų vidurinėje mokykloje geografijos mokytoja, kol išėjo į pensiją.

Iki 1976 m. keletą metų ji dirbo Viešintų vidurinės mokyklos direktoriaus (Mykolo Vižynio) pavaduotoja, 1979–1980 m. buvo šios mokyklos direktorė, 1980–1988 m. vėl dirbo direktoriaus (Vlado Vismino, Rimanto Bukausko) pavaduotoja, 1988–1990 m. vėl buvo šios mokyklos direktorė.

Vadovaudama mokyklai, F. Staikūnienė palaikė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su "Gimtosios žemės" kolūkiu ir jo pirmininku Antanu Abraškevičiumi, organizavo turiningą mokytojų kolektyvo ir mokinių poilsį bei laisvalaikį.

Ji buvo apdovanota medaliu "Už šaunų darbą V. I. Lenino 100-ųjų gimimo metinių proga" (1970 m.).

Susituokė 1964 m., vyras Alfonsas Staikūnas (1932–2009) – agronomas. Vaikai: Remigijus Staikūnas (g. 1965 m.) – inžinierius kelininkas ir Vilma Staikūnaitė-? (g. 1967 m.) – elektronikos specialistė.