Emilija JASULAITIENĖ
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1919-00-00

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, vadovė, choreografė šokių mokytoja

2018-11-18   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas ir ?

1940 m. baigė Vilniaus mokytojų institutą, įgijo pradinių klasių mokytojos išsilavinimą.

Nuo 1940 m. ji dirbo Padainupio (Kauno r.) mokykloje mokytoja, vėliau Antrojo pasaulinio karo metais buvo Vilniaus miesto lenkų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja.

Po karo E. Jasulaitienė persikėlė į Panevėžio rajoną ir dirbo Naujamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, vėliau iki 1949 m. buvo Smilgių progimnazijos mokytoja.

1949–1956 m. ji dirbo Raguvos (Panevėžio r.) vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, kiek laiko ėjo šios mokyklos mokymo dalies vedėjos pareigas.

Nuo 1956 m. E. Jasulaitienė gyveno ir dirbo Anykščių rajone.

1956–1957 m. ji buvo Latavėnų septynmetės mokyklos direktorė, 1957–1960 m. dirbo šioje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja.

1960–1981 m. E. Jasulaitienė dirbo Troškūnų vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, kol išėjo į pensiją. Ji išugdė ir išleido trijų auklėjamų klasių abiturientus.

1971–1972 m. ji buvo ir Anykščių vakarinės (pamaininės) vidurinės mokyklos sezoninės klasės Troškūnų kaimo profesinėje technikos mokykloje Nr. 2 lietuvių kalbos mokytoja.

Troškūnų mokykloje ji subūrė moksleivių liaudies šokių ratelius, jiems vadovavo, domėjosi šokių metodika, dalyvaudavo respublikiniuose šokių ratelių vadovų seminaruose. XX a. 7-8 dešimtmečiais ji ilgą laiką buvo Anykščių rajono vyriausioji šokių vadovė, pati organizavo seminarus rajono šokių ratelių vadovams, rengė rajoninių dainų švenčių šokių programas. Jos parengti visi trys mokyklinio jaunimo liaudies šokių kolektyvai tapo 1964 m. respublikinės dainų šventės dalyviais, kitose dainų šventėse dalyvaudavo 1-2 šokių rateliai. Su mokinių šokių kolektyvais ji keliaudavo po Lietuvą, Latviją ir Baltarusiją, rengdama koncertus, skatindama moksleivių bendravimą.

E. Jasulaitienė buvo apdovanota Lietuvos SSR liaudies švietimo žymūno ženkleliu (1964 m.), Lietuvos SSR meno saviveiklos žymūno ženkleliu (1970 m.), medaliu "Už šaunų darbą V. I. Lenino 100-ųjų gimimo metinių proga" (1970 m.), "Darbo veterano" medaliu (1974 m.), daugybe garbės ir padėkos raštų už moksleivių estetinį lavinimą.

Laisvalaikiu mėgo šokius, jaunystėje šoko.

Buvo ištekėjusi, vyras Pranas Jasulaitis – mokytojas.

Mirė (?)