Marijona PAJEDIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Malinauskaitė
Gimimo data: 1893-04-28
Gimimo vietovė: Paberžinės k. (Utenos r.)

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių mokytoja

2019-05-23   |   Spausdinti

Tėvai: Karolis Malinauskas (1841 – apie 1917) iš Vyžuonų – miškininkas, knygnešys, ir Zofija Kalinauskaitė-Malinauskienė (1864–1934) iš Paberžinės – valstietė žemdirbė. Užaugo trijų vaikų šeimoje su broliu ir seserimi, kiti šeimoje gimę vaikai mirė vaikystėje. Broliai ir seserys: Jonas Malinauskas (1884–?) – mirė vaikystėje, Ona Malinauskaitė (1886–1973) – visuomenininkė, Juozas Malinauskas (1888–1977) – pedagogas pradinių klasių mokytojas, visuomenininkas, Ignotas Malinauskas (1892–?) – mirė vaikystėje, Uršulė Malinauskaitė (1895–?) – mirė vaikystėje.

Vaikystėje motinos išmokyta skaityti iš maldaknygės, rusiškos mokyklos nelankė, vėliau mokėsi pas tėvo pasamdytą daraktorių iš Utenos iš draudžiamų lietuviškų knygų.

Paaugusi M. Malinauskaitė tarnavo pas turtingus apylinkių ūkininkus, vėliau pradėjo lankyti Vilniuje švietimo vakarinius kursus. 1919 m. Kaune ji baigė Lietuvių švietimo draugijos "Saulės" mokytojų vasaros kursus.

Paskirta 1919 m. gegužės 1 d.. 1919–1920 m. M. Malinauskaitė dirbo Vyžuonų (Utenos r.) pradžios mokykloje mokytoja, dalyvavo kultūriniame valsčiaus gyvenime.

Perkelta 1920 m. gruodį, 1920–1927 m., iki gyvenimo pabaigos, M. Malinauskaitė-Pajedienė buvo Debeikių (Anykščių r.) pradžios mokyklos mokytoja, 1924–1927 m. – ir šios mokyklos vedėja.

Kartu su mokytoja Julija Smetonaite ji organizuodavo Debeikiuose švietėjiškus renginius, pati rašydavo tekstus vaidinimams.

Laisvalaikiu rašė eiles, jų rankraščiai neišlikę.
 
Susituokė 1924 m. Debeikių bažnyčioje, vyras Kazimieras Pajeda (1899–1946) – tarnautojas, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, žuvęs pokario kovose. Dukterys: Aldona Ona Pajedaitė (1925–1925) – mirė kūdikystėje, Aldona Pajedaitė-Jelaginienė (1927–1968) – pedagogė.

Mirė 1927 m. vasario 21 d. Debeikiuose (Anykščių r.). Palaidota Debeikių senosiose kapinėse.

M. Malinauskaitės-Pajedienės gyvenimas ir veikla pristatyta kraštotyros monografijoje "Vyžuonos : kraštas ir žmonės" (sudarė Algirdas Vyžintas, 2006 m.).