Ieva RICKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Krikštaponytė
Gimimo data: 1927-02-27
Gimimo vietovė: Bimūnų k. (Ukmergės r.)

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių mokytoja, literatė poetė

2017-10-24   |   Spausdinti

Tėvas Petras Krikštaponis.

1946 m. baigė Ukmergės mokytojų seminariją, įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.

Nuo 1946 m. I. Krikštaponytė dirbo Veprių (Ukmergės r.) progimnazijos pradinių klasių mokytoja. 

Nuo 1954 m. iki gyvenimo pabaigos I. Rickienė gyveno ir dirbo Anykščių rajone.

Atvykusi 1954 m. rudenį, 1954–1956 m. ji buvo Svėdasų vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja.

Nuo 1956 m. ji gyveno Debeikiuose (Anykščių r.) ir 1956–1983 m. dirbo Debeikių vidurinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja. 1983–1984 m. ji buvo Debeikių vidurinės mokyklos parengiamosios klasės mokytoja, kol išėjo į pensiją.

I. Rickienė rašė ir publikavo spaudoje eilėraščius, prozos vaizdelius, buvo Anykščių rajono literatų klubo "Marčiupys" narė. Jos eilės pasižymėjo tradiciniu eiliavimu su itin ryškiais tautosakos motyvais.

I. Rickienė išleido knygeles "Gyvenimo verpetuose" (eilėraščiai ir miniatiūros, 2000 m.) ir "Gimto sodžiaus istorija" (atsiminimai, 2000 m.), paskelbė atsiminimus apie gimtojo Bimūnų kaimo šeimas periodiniuose leidiniuose.

Ištekėjo iki 1954 m.

Mirė 2007 m. Debeikiuose (Anykščių r.).