Alvydas BITINAS
  Gimimo data: 1944-06-10
Gimimo vietovė: Ukmergė

Trumpai:
Inžinierius mechanikas, statybininkas, verslininkas, vadovas, kultūros mecenatas, kraštotyrininkas

2020-06-05   |   Spausdinti

Gimimo data pagal krikšto metrikų įrašą – 1944 m. birželio 5 d.

Tėvai: Teodoras Bitinas (1917–1977) – inžinierius statybininkas energetikas, vadovas, 1945–1947 m. tremtinys Vorkutoje, ir Julija Pečiukaitytė-Bitinienė (1921–1997) – pedagogė pradinių klasių mokytoja. Augo trijų vaikų šeimoje, buvo vyriausias. Seserys: Vita Julija Bitinaitė (g. 1948 m.) – anglų kalbos dėstytoja ir Violeta Bitinaitė-Krūnienė (g. 1956 m.) – inžinierė ekonomistė.

Tėvams persikėlus, nuo 1947 m. augo Anykščiuose. 1951–1961 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, 1961–1962 m. baigė Anykščių darbo jaunimo vidurinę mokyklą.

1961–1962 m. A. Bitinas dirbo Anykščių statybos-montavimo valdyboje, iš pradžių buvo pagalbinis darbininkas, paskui mechaninių dirbtuvių metalo tekintojas. 1962–1963 m. jis buvo šios valdybos Gamybinio-technikinio skyriaus technikas.

1963–1969 m. jis studijavo Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo Mechaninės technologijos fakultete, įgijo inžinieriaus mechaniko išsilavinimą.

1969 m. jis trumpai dirbo Vilniaus gelžbetoninių atramų gamykloje darbų saugos inžinieriumi. 1969–1971 m. A. Bitinas atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo dalinyje Sovetske (Kaliningrado sritis, Rusija), kol buvo demobilizuotas leitenanto kariniu laipsniu.

1971–1973 m. jis toliau dirbo Vilniaus gelžbetoninių atramų gamykloje cecho meistru, 1973–1977 m. buvo Energetikos statybos tresto vyresnysis inžinierius.

Nuo 1977 m. iki gyvenimo pabaigos A. Bitinas gyveno ir dirbo Anykščiuose. 1977–1992 m. jis buvo Anykščių mechanizuotos kolonos viršininkas, pertvarkius šią įmonę 1992–1994 m. dirbo Anykščių valstybinės energetikos statybos įmonės direktoriumi. Po šios įmonės privatizavimo 1994–2003 m. jis buvo akcinės bendrovės "Anykščių energetinė statyba" (energetinių objektų statyba ir rekonstrukcija) generalinis direktorius, po įmonės pertvarkymo 2003–2015 m. buvo uždarosios akcinės bendrovės "Anykščių energetinė statyba" generalinis direktorius, kol šias pareigas perdavė sūnui Teodorui Bitinui.

Jo vadovaujama bendrovė "Anykščių energetinė statyba" nuo 2000 m. tapo tikruoju Nacionalinės elektros energetikos asociacijos nariu.

A. Bitinas buvo Nacionalinės elektros energetikos asociacijos valdybos narys ir Energetikos objektų statytojų klubo narys. 1997–1998 m. jis buvo Anykščių krapšinio klubo "Puntukas" prezidentas. 2001–2006 m. jis buvo Anykščių verslo tarybos narys ir pirmasis šios tarybos pirmininkas, nuo 2006 m. iki gyvenimo pabaigos buvo Anykščių vadovų klubo narys. 2011–2020 m. jis buvo Anykščių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos narys, nuo 2012 m. – Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys, 2015–2017 m. buvo Anykščių rajono trišalės tarybos pirmininkas. Jis buvo Anykščių kultūros renginių ir iniciatyvų mecenatas, Pasaulio anykštėnų bendrijos idėjų rėmėjas.

Bendrovėje "Anykščių energetinė statyba" A. Bitinas nuo 1983 m. palaipsniui įrengė energetikos istorijos muziejų – vieną iš trijų tokių muziejų Lietuvoje. Jame A. Bitino iniciatyva kaupiamos Anykščių krašto elektrifikavimo ir energetinės sistemos formavimo kraštotyros žinios, pagerbtas jo tėvo Teodoro Bitino, 1947–1977 m. vadovavusio šiai įmonei, atminimas.

A. Bitinas buvo Anykščių rajono Garbės pilietis (nuo 2014 m.), Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Garbės galerijos narys (nuo 2006 m.). Už nuopelnus Lietuvos energetikai Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas jį apdovanojo Lietuvos energetikų garbės ženklu (2006 m.). Jis apdovanotas Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidento padėkos raštu (2009 m.) ir kitais žinybiniais bei valstybės institucijų garbės ir padėkos raštais.

Lietuvos Respublikos 100-mečio proga jis buvo apdovanotas Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2018 m.).

Laisvalaikį skyrė sportui, filatelijai, kraštotyrai.

Susituokė 1973 m. vasario 23 d., žmona Regina Kriukaitė-Bitinienė (g. 1946 m.) – gydytoja pediatrė. Sūnūs: Audrius Bitinas (g. 1975 m.) – mokslininkas teisininkas, socialinis darbuotojas, ir Teodoras Bitinas (g. 1977 m.) – fizikas, energetikas, vadovas.

Mirė 2020 m. gegužės 5 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosios kapinėse šeimos kape prie tėvų.