Dominykas OPANSKIS
  Gimimo data: 1836-02-16
Gimimo vietovė: Stalėriškio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Žemdirbys, laisvės gynėjas, 1863 m. sukilimo organizatorius

2014-12-31   |   Spausdinti

Tėvai: Simonas Opanskis (apie 1791 – 1861) ir Ona Musteikytė-Opanskienė (1793–1853). Augo dešimties vaikų šeimoje su 7 broliais ir 2 seserimis. Broliai: Vincentas Opanskis (1824–?) – žemdirbys valstietis, nuo 1864 m. tremtinys, miręs tremtyje Rusijoje, Mataušas Opanskis (1826–?) – žemdirbys valstietis, nuo 1864 m. tremtinys, miręs tremtyje Rusijoje, Jurgis Opanskis (apie 1830 – ?), Jonas Opanskis-Apanskis (1831–1866), Andrius Opanskis (1832 – iki 1897) – žemdirbys ūkininkas, tėvų ūkio paveldėtojas, Karolis Opanskis (1833 – iki 1861) ir Silvestras Opanskis (1843–?) – žemdirbys valstietis, nuo 1864 m. tremtinys, miręs tremtyje Rusijoje, seserys Cecilija Opanskytė (1838–?) ir Uršulė Opanskytė (1840–1841) – mirė vaikystėje.

Giminaičiai: brolio Andriaus anūkas Juozas Opanskis (1896–1927) – kariškis, revoliucionierius, brolio Andriaus proanūkė Aldona Apanskaitė-Karkauskienė (g. 1931 m.) – pedagogė ir kraštotyrininkė, brolio Andriaus proproanūkis Albertas Brilingas (1948–1998) – mokslininkas inžinierius geologas.

1836 m. vasario 18 d. Vyžuonų bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Juozapas Banevičius, krikštatėviai buvo Dominykas Tamošiūnas ir Rozalija Zabulionytė.

Užaugęs gimtajame kaime, D. Opanskis buvo Stalėriškio kaimo valstietis, žemdirbys.

Prasidėjus 1863 m. sukilimui, jis įsitraukė į valstiečių judėjimą, kaip Povilo Červinskio būrio kovotojas dalyvavo susirėmimuose su carine kariuomene Andrioniškio (Anykščių r.), Utenos, Užpalių (Utenos r.) apylinkėse. 1863 m. rudenį D. Opanskis pats subūrė Ukmergės apskrities sukilėlių būrį, su kuriuo 1863 m. pabaigoje ir 1864 m. kovėsi Anykščių apylinkėse.

Carinė valdžia, negalėdama sugauti D. Opanskio ir išblaškyti jo būrio, 1864 m. baudė piniginėmis baudomis Anykščių apylinkių gyventojus už tai, kad šie nepraneša valstybinėms įstaigoms sukilėlių slapstymosi vietų. Už tai, kad D. Opanskio artimieji nepranešė valdžiai, jog būrys dvi dienas praleido ir Stalėriškyje, į Rusijos vidines gubernijas buvo ištremti trys jo broliai Vincentas, Mataušas ir Silvestras Opanskiai.

Už tai, kad Leliūnų apylinkių (Utenos r.) valstiečiai ir dvarininkai suteikė paramą ir maitino D. Opanskio sukilėlių būrį, buvo suimtas ir ištremtas inžinierius ir dvarininkas Tadas Butleris.

Numalšinus sukilimą, 1864 m. D. Opanskis vietinių žmonių palankumo dėka liko nesučiuptas – nei tarp teistųjų, nei tarp ištremtųjų jis dokumentuose neminimas. Giminėms buvo žinoma, kad jis pabėgo iš Lietuvos ir įsikūrė dabartinėje Baltarusijos teritorijoje, ten jis kelis kartus artimųjų buvo aplankytas.

Pasak amžininkų liudijimų, D. Opanskis pasižymėjo puikia iškalba, buvo charizmatiška asmenybė, mokėjo nuoširdžiai bendrauti su įvairios socialinės kilmės asmenimis.

Buvo vedęs, žmona slaviškos kilmės. Vaikų neturėjo.

Mirė XX a. pradžioje Baltarusijoje. Ten ir palaidotas.

D. Opanskio gyvenimas ir veikla pristatyti Aldonos Karkauskienės genealoginės kraštotyros rinkinyje "Gimtinė : mirę kaimai ir žmonių likimai : Apanskų giminės istorija" (2014 m.).