PAVIRINČIAI
  Gretimos vietovės:
ANTAKALNIAI | BIMBAI | BLIUVONYS | DŪDOS | EGLIAI | KALIŠKOS | KURKLIAI | PAKALNIAI (Kurklių) | UŽBLIUVONYS | VAJA | VYLIAUDIŠKIS |

2013-11-22   |   Spausdinti

Kaimas Kurklių seniūnijoje už 3 kilometrų į šiaurę nuo Kurklių. Ribojasi su Dūdų, Vildžiūnų, Pakalnių, Bliuvonių, Bimbų, Eglių, Antakalnių, Kališkų ir Vyliaudiškio kaimais, Vajos, Užbliuvonių viensėdžiais, Kurklių miesteliu. Įsikūręs abipus kelio Anykščiai–Kurkliai, kaimą kerta upė Virinta – Šventosios kairysis intakas.

Kaime, susiformavusiame aprėpiant visus Pavirinčių dvarus, yra 14 sodybų – 26 gyventojai (2001 m.), 33 gyventojai (2011 m.). Priklauso Kurklių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. Pavirinčių III dvare buvo 6 sodybos – 37 gyventojai. Kaimas įsikūrė greta Pavirinčių III dvaro, XX a. pradžioje priklausiusio Buikų šeimai. Dvare veikė našlės Buikienės alaus darykla, Buikų bravoro alumi būdavo prekiaujama Anykščiuose. Savininkams mirus, 1928 m. Pavirinčių III dvarą iš Izidoriaus Račkaus įsigijo Stasys Kontrimavičius, jame ir toliau veikė alaus varykla, malūnas. Paskutiniai dvaro savininkai buvo Antanas ir Stasys Kontrimavičiai, valdę 57,1 ha žemės. 1938 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet kartu su Pavirinčių III dvaru turėjo 94,3 ha žemės.

1929 m. pradėjo veikti Pavirinčių pradinė mokykla. 1931–1932 m. mokykla dirbo išnuomotose patalpose, I–IV skyriuose mokėsi 54 vaikai, mokytoja dirbo Silverija Kiškytė, kurią 1933 m. pakeitė Adelė Kiaunytė. 1939–1940 m. mokykloje I–IV skyriuose mokėsi 41 mokinys, mokytoja dirbo Aniceta Žentelytė. Pavirinčių pradinė mokykla veikė iki 1975 m.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pavirinčių buvo ištremti į Sibirą 10 asmenų.

Nuo 1944 m. iki 1954 m. gegužės 24 d. veikė Anykščių apskrities Kurklių valsčiaus (vėliau – Kavarsko rajono) Pavirinčių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Kurklių apylinkės.

1949 m. balandžio 2 d. kaimas buvo įjungtas į "Gegužės 1-osios" kolūkį, vėliau priklausė "Stalino keliu", Kurklių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Kurklių parapijai. Kapinių nebuvo.

Išlikęs buvusio Pavirinčių III dvaro bravoras, statytas XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Pastatą atgavus paveldėtojams, jame veikė Pavirinčių malūnas. Dabar pastatas rekonstruojamas ir pritaikomas turizmo paslaugų veiklai.