RAMANAVA
  Gretimos vietovės:
GAIDŽIUPĖS | VILKATUPĖ | ŽUDŽGALYS |

2014-09-03   |   Spausdinti

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 16 kilometrų į šiaurę nuo Troškūnų. Ribojasi su Žudžgalio, Vilkatupės, Gaidžiupių ir Panevėžio rajono Purkonių, Pašilių, Pagaidžiupių kaimais, Raguvėlės geležinkelio stotimi. Įsikūręs abipus vieškelio Žviliūnai–Raguvėlė. Per kaimą ir jo vakariniu pakraščiu teka Gaidžiupio upelis – Vašuokos kairysis intakas.

Yra 9 sodybos – 19 gyventojų (2001 m.), 21 gyventojas (2011 m.). Priklauso Mitošiūnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 27 sodybos – 118 gyventojų. 1933 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 130,66 ha žemės.

Kaime veikė Šaulių sąjunga, vadovaujama Antano Kuncės. Ramanavos kaimas garsėjo muzikantais, kurių tarpukaryje kaime buvę net 16.

A. Masilionio sodyboje veikė pradžios mokykla.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Ramanavos niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Didvyris", vėliau priklausė Mičiurino vardo, "Pavasario", Žviliūnų, Surdegio kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Subačiaus (Kupiškio r.) parapijai. Senosios kaimo kapinės veikiančios, aptvertos akmenų mūro tvora, jose laidojama. Kapinėse yra Lietuvos Nepriklausomybės kovose 1919 m. birželio 21 d. prie Ramanavos žuvusio Adomo Užusienio kapas, paženklintas antkapiniu paminklėliu. Kapas yra valstybės saugomas nacionalinio lygmens kultūros paveldo objektas (unikalus objekto kodas registre 32117).

Ramanavoje 1903 m. gimė laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas Juozas Masilionis-Sidabras, 1960 m. – poetė, literatūros tyrinėtoja Silvija Laurenčikaitė.